Miej drony pod kontrolą

31 grudnia 2020 roku weszły w życie nowe przepisy ujednolicające prawo lotnicze w Unii Europejskiej.

Dotyczą wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi (BSP).

O tym co się zmieniło i jak latać bezpiecznie i zgodnie z prawem rozmawiamy z panem Rafałem Wolakiem, właścicielem ośrodka szkoleniowego dla przyszłych pilotów dronów CamFly z Olsztyna.

 

Panie Rafale, wiemy już, że od 31.12.2021 są nowe zasady,  obowiązują niemalże wszystkich użytkowników dronów – wliczając w to posiadaczy tanich, latających zabawek lub urządzeń służących do amatorskiego kręcenia filmów.

Co jeszcze się zmieniło ?

Nowe przepisy oprócz konieczności rejestracji każdej osoby która lata dronami powyżej 250g, wprowadziła kilka poważnych ograniczać. Przede wszystkim mam na myśli maksymalną wysokość (120 metrów od najbliższego punktu). Wcześniej ta wysokość nie była określona. Ta zmiana wprowadziła pewne ograniczenia w świadczonych usługach wcześniej usługach. Kolejną dość istotną zmianą jest konieczność zrobienia szerokiej analizy ryzyka w przypadku wykonywania lotów bardziej zaawansowanych.

 O co chodzi z rejestracją?

Po 31.12.2020 każdy kto lata dronami powyżej 250 g , musi zarejestrować się jako operator na stronie ULC i dodatkowo przejść odpowiedni kurs do podkategorii A1 oraz A3. Te uprawnienia dają możliwość wykonywania lotów w odległości 150 metrów od zabudować. Jeśli jednak chcemy latać bliżej budynków lub ludzi koniecznie musimy zrobić uprawniania w ramach tzw. krajowych scenariuszach czyli potocznie nazywanych NSTS-y

Gdzie można latać dronem?

To gdzie możemy latać dronem zależy od tego jakie uprawniania posiadamy. Podstawowe uprawnienia w kategorii open dają możliwość latania do 150 metrów od ludzi ( z pominięciem podkategorii A2 gdzie możemy latać do 50 metrów ale dronami nie cięższymi niż 2kg. )Jeżeli planujemy wykorzystywać drony w sposób bardziej profesjonalny konieczne jest zrobienie uprawnień w tzw. kategorii szczególnej. Takie szkolenie możemy przeprowadzić tylko u tzw. Wyznaczonego Operatora przez ULC. W zależności od wybranego wariantu, szkolenie trwa od 2 do 4 dni, w trakcie którego kursant przechodzi przez zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Szkolenie kończy się egzaminem i w przypadku pozytywnego zdania kursant otrzymuje odpowiednie uprawnienia. Warto również w przypadku wykonywana lotów, niezależnie od tego czy są one profesjonalne czy rekreacyjne, pamiętać o ubezpieczeniu OC od szkód jakie może wyrządzać dron. Tutaj polecam zdecydowanie najlepszą ofertą na rynku dostosowaną do nowych przepisów. Takie ubezpieczenie znajdziecie na ocdrony.pl

Szkolenia

Szkolenia prowadzimy od 2018 roku.
W tym czasie przeszkoliliśmy ponad 3000 osób.
Naszymi klientami są osoby indywidualne, geodeci, osoby działające w branży fotowoltaicznej, a także przedstawicie służb mundurowych. Szkolenia prowadzimy w całej Polsce.

Egzaminy

Po 31.12.2020 zmienił się też sposób przeprowadzania egzaminów. Do tej pory egzaminy były robione przez Państwowych egzaminatorów. Po zmianie tę rolę przejęli Wyznaczeni Operatorzy. Teraz robiąc szkolenie od razu kursant ma zapewniony egzamin. 

Jeśli chcecie wiedzieć więcej, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z ośrodkiem CamFly w Olsztynie

 

20 maja 2021 22:06

Komentarze