0

Goryl (pierwszych) sekretarzy

Byłem gorylem - fragment okładki
Byłem gorylem – fragment okładki
fot. Roman Soroczyński

Na rynku pojawiły się wspomnienia ochroniarza Gomułki i Gierka. Spotkanie z autorem i książkę opisuje Roman Soroczyński.

Na rynku księgarskim pojawiły się wspomnienia ochroniarza Gomułki i Gierka.

Młodszym Czytelnikom należy się wyjaśnienie, że Władysław Gomułka i Edward Gierek byli pierwszymi sekretarzami KC PZPR (Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej) i kierowali naszym państwem w latach 1956-1970 i 1970-1980.

Dalej chyba nie muszę już tłumaczyć, bo obecnie mamy podobną sytuację – tyle, że zamiast pierwszego sekretarza w roli takiej występuje prezes.

Byłem gorylem - okładka
Byłem gorylem – okładka
fot. Roman Soroczyński

Książka Stanisława Sątowicza Byłem gorylem Gomułki i Gierka – mimo, że opisuje lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX wieku – zawiera sporo odniesień do współczesnych czasów. Na przykład porównuje liczbę funkcjonariuszy i pracowników BOR [Biura Ochrony Rządu] z liczbą osób zatrudnionych w obecnej Służby Ochrony Państwa [SOP]: 100 osób w 1961 roku i 500 osób w 1976 roku wobec ponad trzech tysięcy obecnie. Przypomina samospalenie Ryszarda Siwca w 1968 roku i znajduje wiele wspólnych elementów ze śmiercią Piotra Szczęsnego – szarego człowieka.

Książka zawiera również inne porównania: stosunek pierwszych sekretarzy do swoich ochroniarzy, ich życie rodzinne, sposób odżywiania (ascetyczny wręcz u Gomułki wobec wystawnego stylu Józefa Cyrankiewicza – ówczesnego premiera).

Stanisław Sątowicz podpisuje książki
Stanisław Sątowicz – podpisuje książki
fot. Paweł Małaczewski
3 listopada 2019 17:31