0

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku
Narodowe Centrum Badań Jądrowych – w Świerku
fot. NCBR

Z okazji 60. rocznicy uruchomienia pierwszego reaktora atomowego w Polsce przybliżamy wiedzę o NBCJ.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest instytutem badawczym działającym na podstawie przepisów ustawy o instytutach badawczych z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 618; z późniejszymi zmianami). Ministrem nadzorującym instytut jest minister energii.

NCBJ jest największym instytutem badawczym w Polsce zatrudniającym ponad 1100 pracowników, w tym:

  • ponad 200 osób ze stopniem naukowym doktora,
  • z czego ponad 60 osób ma status samodzielnych pracowników naukowych.
  • W NCBJ pracuje ponad 200 osób z tytułem zawodowym inżyniera.

Główna siedziba instytutu znajduje się w Otwocku, w dzielnicy Świerk, gdzie zlokalizowany jest ośrodek jądrowy należący do NCBJ. Zajmuje on powierzchnię ponad 40 ha.

To trzeba zobaczyć!

Jubileuszowy film promocyjny NCBJ (2016)

Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe oraz wdrożeniowe w obszarze powiązanym z szeroko rozumianą fizyką subatomową, fizyką promieniowania, fizyką i technologiami jądrowymi oraz plazmowymi, fizyką materiałową, urządzeniami do akceleracji cząstek oraz detektorami, zastosowaniem tych urządzeń w medycynie i gospodarce oraz badaniami i produkcją radiofarmaceutyków.

Instytut posiada najwyższą kategorię A+ przyznaną w wyniku oceny polskich jednostek naukowych dokonanej w 2017 r. Pozycję naukową instytutu wyznacza także liczba publikacji (ok. 500 rocznie) i liczba cytowań mierzona indeksem Hirscha (ponad 140). Są to wartości lokujące NCBJ w pierwszej piątce wśród wszystkich jednostek badawczych i akademickich w Polsce prowadzących porównywalne badania.

Instytut, wykorzystując między innymi jedyny w Polsce badawczy reaktor jądrowy Maria, łączy w sposób modelowy i unikalny badania podstawowe prowadzone na najwyższym poziomie w dziedzinach, w których w ostatnich latach przyznano trzy nagrody Nobla, z badaniami aplikacyjnymi, konstrukcją aparatury i urządzeń oraz ich produkcją, będąc jednocześnie ważnym w skali światowej producentem radiofarmaceutyków.

Działający w NCBJ Ośrodek Radioizotopów Polatom eksportuje swoje produkty do ponad 80 krajów. NCBJ jest jednym z zaledwie kilku na świecie producentów akceleratorów radiograficznych. Produkuje także aparaturę unikalną na potrzeby wielkich międzynarodowych laboratoriów badawczych (CERN, XFEL, ESS…).

Centrum Informatyczne Świerk jest jednym z sześciu największych ośrodków superkomputerowych w Polsce specjalizującym się m.in. w przetwarzaniu danych z eksperymentów fizyki wysokich energii.

Transfer technologii wypracowywanych w NCBJ wspiera Park Naukowo-Technologiczny Świerk działający w strukturze instytutu.

NCBJ prowadzi studia dokotoranckie, zarówno własne jak i we współpracy, będąc liderem dwóch Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich we współpracy krajowej i międzynarodowej.

Dedykowany Dział NCBJ prowadzi szeroką działalność edukacyjną w zakresie wiedzy o promieniotwórczości i o energii jądrowej na rzecz stukilkudziesięciu podmiotów rocznie (szkoły, uczelnie, instytucje publiczne…).

Jest to jedyna tego typu placówka w Polsce i pod wieloma względami unikalna na świecie.

dr Marek Pawłowski, NCBJ

Czytaj też:

14 czerwca 2018 13:24

Komentarze