0

Nauka na rzecz ochrony zdrowia

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny – zdjęcie z dnia pikniku "WUM społeczeństwu Warszawy" 21.05.2013 r. Fot. Wanda Widomska lub Michał Teperek, Dział Fotomedyczny WUM
fot. WUM

Po ponad 26 mln zł unijnego dofinansowania sięgnie konsorcjum, którego liderem jest Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Celem projektu jest utworzenie w Warszawie ośrodka naukowego składającego się ze ściśle współpracujących ze sobą środowiskowych centrów badawczych, w których prowadzone będą badania dotyczące najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, w szczególności: chorób nowotworowych, neurologicznych, układu krążenia oraz schorzeń związanych ze starzeniem się.

W skład konsorcjum wchodzą również

 • Uniwersytet Warszawski,
 • Politechnika Warszawska
 • 7 instytutów Polskiej Akademii Nauk:
  – Instytut Wysokich Ciśnień,
  – Instytut Biologii Doświadczalnej,
  – Instytut Biochemii i Biofizyki,
  – Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej,
  – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
  – Instytut Podstawowych Problemów Techniki,
  – Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej.

Wsparcie przeznaczone zostanie na zakup aparatury i doposażenie Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej w Centrum Badań Przedklinicznych WUM, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych na Wydziale Chemii UW oraz laboratoriów IWC PAN. Specjalistyczny sprzęt pomoże w prowadzeniu badań nad chorobami cywilizacyjnymi.

Janina Ewa Orzełowska, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego:

My już dzisiaj jako województwo mazowieckie jesteśmy liderem jeśli chodzi o rozwój, ale chcemy jeszcze jak najwięcej środków kierować na badania. Dlatego bardzo cieszymy się z projektu, którego liderem jest Warszawski Uniwersytet Medyczny. Jest bardzo ciekawy, ponieważ skierowany na utworzenie centrum, które będzie prowadziło badania na tematy najbardziej interesujące mieszkańców.

 • Tytuł projektu:
  Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II
 • Beneficjent:
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Całkowita wartość projektu:
  45 814 271,65 zł
 • Kwota dofinansowania:
  26 333 894,34 zł
 • Działanie:
  1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych

Zobacz też

 • Nauka dla bezpieczeństwa [LINK]
11 lutego 2018 11:54

Komentarze