0

100 mln zł na szpitale Mazowsza

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny – w Radomiu
fot. wss.com.pl

Radni sejmiku Mazowsza przeznaczą blisko 100 mln zł. na ratowanie podmiotów leczniczych prowadzonych przez samorząd województwa mazowieckiego.

To efekt galopującej od zeszłego roku drożyzny, która dotyka szpitale oraz zbyt niskich kontraktów z NFZ. Po podwyżkach energii, kosztów pracy i usług w niektórych placówkach kontrakty pokrywają z ledwością tylko koszty płacowe.

Wstępne dane dotyczące strat netto szpitali marszałkowskich nie pozostawiają złudzeń. Nie są to dane ostateczne, ponieważ nie zostały jeszcze zatwierdzone sprawozdania finansowe, ale już widać że bez minimum 100 milionów złotych z budżetu województwa szpitale nie przetrwają. Dzieje się to przy prawie całkowitej bierności ze strony Ministerstwa Zdrowia.

Resort powrócił natomiast do szeroko krytykowanego projektu ustawy zakładającej powstanie Agencji Rozwoju Szpitali. Projekt zakłada przejmowanie kontroli nad  zadłużonymi placówkami przez zarządców wskazanych przed rządowy podmiot. Brakuje jednak gwarancji sfinansowania ewentualnej restrukturyzacji i nowych większych kontraktów przez NFZ. Trudno więc nie odnieść wrażenia, że reforma ta ma na celu zmiany na stanowiskach dyrektorów i prezesów szpitali na nieco przychylniejszych władzy, a nie poprawę bytu tych placówek.

Mazowsze pokryje straty szpitali

Na koniec roku 2021 samorząd Mazowsza był podmiotem tworzącym 26 jednostek służby zdrowia, w tym 17 SPZOZ i 9 spółek. Obecnie ich liczba zmniejszyła się do 25 ze względu na przyłączenie w kwietniu tego roku Centrum ATTIS do Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. W projekcie nowelizacji budżetu na rok 2022, która znalazła się w porządku obrad sejmiku, na dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą i pokrycie strat netto szpitali planuje się przeznaczyć aż 100 mln zł. Na tak duże straty wpływ miała przede wszystkim pandemia Covid-19. Szczególnie dotyczy to szpitali psychiatrycznych, które nie mogły w tym czasie w pełni wykonać kontraktów.

Krzysztof Strzałkowski, przewodniczący komisji zdrowia w sejmiku województwa mazowieckiego:

To są porażające dane, które pokazują, że zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, że szpitale nie stracą na pandemii COVID 19 okazały się fałszywe. Wiele z naszych placówek przyjmując pacjentów covidowych nie było w stanie realizować części swoich normalnych kontraktów. Placówki starały się nadrobić niewykonane kontrakty w późniejszym okresie, ale dla części z nich na przykład szpitali psychiatrycznych stało się to fizycznie niewykonalne. Ponadto przystosowanie placówek do pandemii mimo olbrzymiego wsparcia ze strony samorządu województwa nie obyło się także bez kosztów po stronie szpitali.

Mimo, że zgodnie z nowelizacją ustawy o działalności leczniczej, podmiot tworzący nie ma już obowiązku pokrywać straty netto za rok obrotowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SPZOZ) w kwocie nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji, ani dokapitalizować spółek szpitalnych, to stało się to smutną koniecznością. Gdyby nie 100 milionów złotych z budżetu województwa mazowieckiego działalność 25 wojewódzkich podmiotów leczniczych byłaby poważnie zagrożona. W ciągu kilku miesięcy utraciły by zdolność do leczenia pacjentów.

Radni nie pozostawiają złudzeń co do pozostałych przyczyn tej sytuacji.

Wioletta Paprocka-Ślusarska, radna Mazowsza:

Droższy prąd, leki, środki czystości, żywność czy koszty samej pracy spowodowały, że szpitale po ciężkim czasie covidowym stanęły na granicy kolejnych katastrof  finansowych. Wszystko drożeje, a wycena procedur przez NFZ pozostaje na tym samym poziomie. Samorząd zastępuje Państwo. Mazowsze zamiast wydawać pieniądze np. na programy pomagające dziecięcej psychiatrii, której Państwo też nie widzi, będzie musiało pokryć straty wynikające z drożyzny.

Szpitale na minusie

Według wstępnych danych straty netto SPZOZ marszałkowskich wynoszą 28,5 mln zł. Największe straty zanotowały dotychczas:

 • 12,1 mln zł
  Samodzielny Wojewódzki Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
 • 7,5 mln zł
  Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,
 • 4,7 mln zł
  Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie-Zalesiu,
 • 3,1 mln zł
  Międzyleski Szpital Specjalistyczny.

Wśród spółek jedynie Mazowieckie Centrum Stomatologii nie zanotowało straty. Największe straty notują natomiast:

 • 43,6 mln zł
  Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu,
 • 24 mln zł
  Mazowiecki Szpital Bródnowski,
 • 11,2 mln zł
  Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii,
 • 2,5 mln zł
  Szpital Mazowiecki w Garwolinie.

W sumie na pokrycie tych strat, w formie dokapitalizowania spółek, samorząd Mazowsza planuje przeznaczyć około 100 milionów zł.

 

24 maja 2022 10:31
[fbcomments]