0

Fundusze z UE na zabytki

Fundusze EU - plakat
fot. MJWPU

Co łączy zabytkową wieżę Ciśnień w Ciechanowie, urokliwy Pałac w Korczewie nad Bugiem i dawną halę targową „Jatki” w Ostrowi Mazowieckiej?

Fundusze europejskie!

To właśnie dzięki nim te obiekty zyskały nowe życie.
Już niedługo samorządy, instytucje kultury, czy organizacje pozarządowe otrzymają kolejną szansę na zdobycie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Konkurs o fundusze na  ochronę zabytków potrwa od 28 lutego do 13 maja.
Wsparcie jednego projektu wyniesie maksymalnie 1 milion złotych.

Fundusze europejskie przeznaczone zostaną na odnowę zabytków, zwłaszcza tych znajdujących się w najgorszym stanie. Wszystko po to, aby odzyskały dawny blask i stały się miejscami ważnych dla mieszkańców aktywności, w szczególności kulturalnych i edukacyjnych. Możliwe będzie również prowadzenie tam działalności komercyjnej.  Pomoc obejmie jednak tylko miejsca wpisane do rejestru zabytków, uznane za pomniki historii, chronione miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a także parki kulturalne.

Na co i dla kogo dofinansowanie?

Wsparcie z programu regionalnego pozwoli na konserwację, renowację, czy modernizację historycznych obiektów i zespołów zabytkowych.

Fundusze europejskie zainwestowane zostaną w ochronę ogrodów i parków, a także zabezpieczenie zabytkowych obiektów przed zniszczeniem lub kradzieżą.

O środki będą mogły ubiegać się samorządy, ich jednostki organizacyjne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły, parki narodowe i krajobrazowe, ale też jednostki sektora finansów publicznych i spółki prawa handlowego.

Jakie prace będzie można sfinansować?

Roboty i materiały budowlane, prace konserwatorskie, restauratorskie, termomodernizacyjne, ale też montażowe czy instalacyjne. Obiekty muszą być  dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dlatego pomoc finansowa obejmie również koszty usunięcia zbędnych barier architektonicznych.

4 lutego 2020 19:56