0

Fundusze z UE na zabytki

Fundusze EU - plakat
fot. MJWPU

Co łączy zabytkową wieżę Ciśnień w Ciechanowie, urokliwy Pałac w Korczewie nad Bugiem i dawną halę targową „Jatki” w Ostrowi Mazowieckiej?

Fundusze europejskie!

To właśnie dzięki nim te obiekty zyskały nowe życie.
Już niedługo samorządy, instytucje kultury, czy organizacje pozarządowe otrzymają kolejną szansę na zdobycie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Konkurs o fundusze na  ochronę zabytków potrwa od 28 lutego do 13 maja.
Wsparcie jednego projektu wyniesie maksymalnie 1 milion złotych.

Fundusze europejskie przeznaczone zostaną na odnowę zabytków, zwłaszcza tych znajdujących się w najgorszym stanie. Wszystko po to, aby odzyskały dawny blask i stały się miejscami ważnych dla mieszkańców aktywności, w szczególności kulturalnych i edukacyjnych. Możliwe będzie również prowadzenie tam działalności komercyjnej.  Pomoc obejmie jednak tylko miejsca wpisane do rejestru zabytków, uznane za pomniki historii, chronione miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a także parki kulturalne.

Na co i dla kogo dofinansowanie?

Wsparcie z programu regionalnego pozwoli na konserwację, renowację, czy modernizację historycznych obiektów i zespołów zabytkowych.

Fundusze europejskie zainwestowane zostaną w ochronę ogrodów i parków, a także zabezpieczenie zabytkowych obiektów przed zniszczeniem lub kradzieżą.

O środki będą mogły ubiegać się samorządy, ich jednostki organizacyjne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły, parki narodowe i krajobrazowe, ale też jednostki sektora finansów publicznych i spółki prawa handlowego.

Jakie prace będzie można sfinansować?

Roboty i materiały budowlane, prace konserwatorskie, restauratorskie, termomodernizacyjne, ale też montażowe czy instalacyjne. Obiekty muszą być  dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dlatego pomoc finansowa obejmie również koszty usunięcia zbędnych barier architektonicznych.

Dofinansowanie jednego projektu wyniesie do 1 miliona złotych.

O czym trzeba pamiętać?

Fundusze europejskie wspierają miejsca, z których oferty skorzystają mieszkańcy, dlatego nie można zapomnieć o analizie zapotrzebowania na projekt. To jeden z podstawowych wymogów konkursu.

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Większą szansę na wsparcie będą miały działania dotyczące odnowy obiektów nieużytkowanych i zagrożonych zniszczeniem, projekty przyczyniające się do rozwoju oferty kulturalno-edukacyjnej, zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu, a przede wszystkim projekty gotowe do realizacji.

Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych:

Dotychczas dofinansowanie uzyskało 75 projektów z zakresu ochrony zabytków i zwiększania dostępności do zasobów kultury, których wsparcie przekroczyło 176 mln zł. Program regionalny jest już na zaawansowanym etapie realizacji, dlatego w tym konkursie do zdobycia są już zdecydowanie mniejsze środki. Ponadto, będziemy zwracać dużą uwagę na gotowość projektu do realizacji, czyli posiadanie wszystkich potrzebnych pozwoleń umożliwiających szybkie rozpoczęcie prac.

Regulamin konkursu

  • Działania 5.3
  • Dziedzictwo kulturowe, typ projektów:
    Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych.
  • LINK

Jak Fundusze Europejskie zmieniają Mazowsze?

Pośród 75 projektów z zakresu ochrony zabytków i zwiększania dostępności do kultury znajdują się  m.in.:

Odrestaurowana Wieża Ciśnień wraz z powstałym w sąsiedztwie Parkiem Nauki Torus w Ciechanowie, beneficjent – Gmina Miejska Ciechanów
Odrestaurowana Wieża Ciśnień – wraz z powstałym w sąsiedztwie Parkiem Nauki Torus w Ciechanowie, beneficjent – Gmina Miejska Ciechanów
fot. UM Ciechanów
Odnowiony barokowy Pałac w Korczewie nad Bugiem
Odnowiony barokowy Pałac w Korczewie nad Bugiem – zwany „Perłą Podlasia” – beneficjent: Fundacja „Pałac w Korczewie”
fot. Krzysztof Chojnacki
Odnowiony zabytkowy budynek „Jatki”, czyli dawna hala targowa w Ostrowi Mazowieckiej – beneficjent: Miasto Ostrów Mazowiecka (zdjęcie nr 3, autor: Krzysztof Chojnacki).
Odnowiony zabytkowy budynek „Jatki” – czyli dawna hala targowa w Ostrowi Mazowieckiej – beneficjent: Miasto Ostrów Mazowiecka
fot. Krzysztof Chojnacki

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

4 lutego 2020 19:56
[fbcomments]