0

Korzyści faktoringu dla firmy

Liczydło i maszyna do pisania w XXI wieku. Fot. mat. prasowy
Liczydło i maszyna do pisania – w XXI wieku.
fot. MAT. PRASOWY

Faktoring to usługa finansowa, która jest popularną formą wsparcia dla bieżącej działalności przedsiębiorstw.

Umożliwia on szybką i wygodną zamianę faktur na gotówkę, co w naturalny sposób przekłada się na poprawę płynności finansowej firmy.

Czym jest faktoring?

Faktoring to skuteczne i elastyczne narzędzie finansowe, dzięki któremu firmy mogą mieć szybki dostęp do pieniędzy z faktur z odroczonym terminem płatności, np. na pokrycie bieżących wydatków.

Definicja faktoringu uwzględnia uczestników procesu zamiany faktur z odroczonym terminem płatności na gotówkę. Podmiot wykonujący tę usługę nazywany jest faktorem: wypłaca on swojemu klientowi (faktorantowi) kwotę widniejącą na fakturze zgłoszonej do finansowania oraz może przejąć ryzyko niewypłacalności podmiotu, który ma daną fakturę zapłacić (w zależności od rodzaju faktoringu).

Dostępność i wysokość finansowania

Faktoring jest łatwo dostępny – z usług może skorzystać również taki przedsiębiorca, który nie ma długiego stażu na rynku. Nie musi też ustanawiać zabezpieczeń na swoim majątku w związku z korzystaniem z faktoringu, ponieważ usługa działa na zasadzie cesji wierzytelności. Ponadto w przypadku faktoringu online decyzję o przyznaniu finansowania można otrzymać nawet w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że poziom finansowania stanowi pochodną wielkości obrotów przedsiębiorstwa. Im zatem wyższa sprzedaż, tym wyższe będą możliwości samego finansowania faktur.

Poprawa płynności finansowej

Jest to jedna z istotniejszych korzyści płynących z faktoringu. Firma natychmiast może otrzymać środki za wystawione faktury z odroczonym terminem płatności.

Sprawia to, że może wykorzystać zarobione pieniądze np. na regulowanie bieżących zobowiązań, płacić dostawcom na czas, a także inwestować w rozwój firmy.

Dobry wizerunek firmy

Faktoring przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku. Może ona bowiem szybko reagować na zmieniające się warunki i w dynamiczny sposób realizować nowe projekty.

Poprawa płynności finansowej pozwala również na bardziej elastyczną politykę cenową i daje możliwość oferowania lepszych warunków dla klientów.

Wygoda i bezpieczeństwo biznesu

Warto pamiętać, że faktoring to nie tylko finansowanie. Usługa ta umożliwia przedsiębiorcy skupienie się na prowadzeniu swojej firmy, podczas gdy faktor zajmuje się obsługą należności. Ponadto faktoring zabezpiecza przedsiębiorcę przed ryzykiem niewypłacalności kontrahenta (w faktoringu bez regresu).

Usługodawca monitoruje płatności od odbiorców i w przypadku opóźnień przypomina o konieczności ich uregulowania. Takie rozwiązanie jest ważne również w przypadku nowych kontrahentów, z którymi przedsiębiorca nie wchodził dotychczas w żadne relacje.

Artykuł sponsorowany

1 marca 2024 08:42
[fbcomments]