0

Kryzysowa sesja Rady Warszawy

Ewa Malinowska-Grupińska, Przewodnicząca Rady Warszawy prowadzi sesję Rady Warszawy
Ewa Malinowska-Grupińska, Przewodnicząca Rady Warszawy – prowadzi sesję Rady Warszawy
fot. UM Warszawy

Dziś radni Warszawy na 37. sesji przyjęli oraz zgodzili się na zmiany budżetowe i zadłużenie miasta.

Aby wesprzeć budżet miasta w kryzysie,  24 września na XXXVII sesji, Rada m.st Warszawy przyjęła, między innymi, zmiany w tegorocznym budżecie, prognozie finansowej na lata 2020-25 oraz zgodziła się na zaciągnięcie dwóch kredytów i emisję obligacji.

Nagranie obrad jest na dole artykułu.

Porządek obrad przewidział 56 punktów.
Po jego przegłosowaniu radni pochylili się przede wszystkim nad uchwałą o przyznaniu w 2020 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim. Opisujemy to tu: [LINK]

Dodatkowo do obrad sesji wprowadzono projekty uchwał:

 • Stanowisko Rady m.st. Warszawy w sprawie wydzielenia z regionu Mazowsza dwóch odrębnych województw.
  Za-38, Przeciw-20, Wstrzymujących-2.
 • Stanowisko Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec wprowadzenia przez GDDKiA ruchu tranzytowego z Południowej Obwodnicy Warszawy do lokalnej sieci drogowej Ursynowa,. Wilanowa i Mokotowa.
  Za-42, Przeciw-13, Wstrzymujących-5
 • Uchwałę Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy
  Za-57, Przeciw-0, Wstrzymujących-3

Następnymi punktami obrad były sprawy finansowe.

Przed głosowaniem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz skarbnik miasta Mirosław Czekaj przedstawili radnym dane o finansach miasta i pakiet zmian.

Ich przyczyna to spadek dochodów i wzrost bieżących wydatków  – skutki ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa oraz zmian wprowadzonych przez rząd.

Rafał Trzaskowski, Prezydent Warszawy:

Mamy kryzys.
Megapoważny kryzys spowodowany tym, co dzieje na świecie, ale i polityką rządu PiS
.

Były to:

 1. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020-2050.
 2. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok.
 3. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu budżetu m.st. Warszawy w 2020 i 2021 roku oraz spłatę w 2021 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 4. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy na finansowanie planowanego deficytu budżetu m.st. Warszawy w 2020 i 2021 roku.
 5. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie emisji obligacji miasta stołecznego Warszawy oraz określenia zasad ich nabywania, zbywania i wykupu.

Po korekcie budżetu dochody wyniosą 18 270 543 619 zł, a wydatki 22 074 140 649. Dochody zmniejszą się o 1,5 mld zł w stosunku do pierwotnie zaplanowanego budżetu. Oznacza to deficyt na poziomie 3,8 mld zł, o prawie miliard złotych większy od założonego przed pandemią. Według analiz skarbnika Warszawy, w latach 2020-25 spadek dochodów wyniesie łącznie 2,7 mld zł w stosunku do planów.

Zmiany zawarto w uchwałach w sprawie:

 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020-2050
  Głosowanie: ZA-40, PRZECIW-18, WSTRZYUJĄCYCH-2
 • zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2020 rok
  Głosowanie: ZA-40, PRZECIW-18, WSTRZYUJĄCYCH-2
 • zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu budżetu m.st. Warszawy w 2020 i 2021 roku oraz spłatę w 2021 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Głosowanie: ZA-38, PRZECIW-12, WSTRZYUJĄCYCH-5
 • zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy na finansowanie planowanego deficytu budżetu m.st. Warszawy w 2020 i 2021 roku
  Głosowanie: ZA-40, PRZECIW-14, WSTRZYUJĄCYCH-5
 • emisji obligacji miasta stołecznego Warszawy oraz określenia zasad ich nabywania, zbywania i wykupu
  Głosowanie: ZA-40, PRZECIW-14, WSTRZYUJĄCYCH-5

Jak informują urzędnicy:

Przyczyny spadku planowanych dochodów

Spadek dochodów to, po pierwsze, skutki polityki rządu. Już 900 mln zł (od 2017 r.) kosztuje Warszawę rozregulowanie gospodarki odpadami. Tylko w 2020 r. miasto straciło 800 mln zł na zmianach w PIT i ZUS. Z kolei 405 mln zł to nasze dodatkowe tegoroczne wydatki na oświatę, w tym na podwyżki dla nauczycieli – rząd wprowadził je, nie urealniając subwencji oświatowej dla samorządów.

Rafał Trzaskowski mówił na sesji:

Rząd ma prawo realizować swój program, ale powinien przewidzieć rekompensatę dla samorządów. To, co się dzieje z oświatą, powoduje niesamowite obciążenie finansowe.

Kolejna przyczyna spadku dochodów Warszawy to skutki pandemii COVID-19.
W korekcie budżetu to m.in.:

 • 202 mln zł mniej ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej,
 • 233 mln zł mniej z podatku PIT,
 • 126 mln zł mniej z podatku CIT,
 • 80 mln zł mniej z opłat za parkowanie, 69 mln zł mniej z odsetek na rachunkach czy 38 mln zł mniej z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Do problemów, z którymi miasto już się boryka, mają wkrótce dojść kolejne, w tym wzrost bezrobocia, który spowolni wzrost płac, a także planowany przez rząd tzw. estoński CIT, który jeszcze bardziej uszczupli dochody samorządów.

Nowa strategia finansowa miasta

Urzędnicy mają skupić się na poprawie jakości życia mieszkańców, utrzymaniu najpotrzebniejszych inwestycji oraz planie rozwoju miasta na przyszłość. Priorytetem w kwestii jakości życia będzie edukacja. Zmniejszeniu ulegną nakłady na inwestycje: w tym roku planowano wydać na nie łącznie 3,5 mld zł. Kwota ta zmniejszy się do 3,04 mld zł.

Urzędnicy zachowują plan realizacji inwestycji priorytetowych:

 • II linii metra,
 • nowego centrum,
 • Szpitala Bielańskiego i Południowego,
 • nowych szkół i przedszkoli (łącznie 19 placówek do 2023 r.)
 • oraz żłobków (17 nowych do 2023 r.)

Rafał Trzaskowski mówił na sesji:

Musimy się skupić na tym, co najbardziej istotne: edukacja to 5,3 mld w naszym budżecie, o 300 mln więcej. Podtrzymujemy podwyżki dla nauczycieli, budowę nowych szkół i przedszkoli, 14,5 tys. bezpłatnych miejsc w żłobkach.

Podtrzymujemy walkę z kryzysem klimatycznym i inwestycje, które są dla nas kluczowe. Rzeczywiście, nie każdą inwestycję zdołamy ukończyć do 2023 r. i o tym była mowa wielokrotnie przy okazji kolejnych zmian wprowadzanych przez rząd. Inwestycji, które realizuje miasto Warszawa, jest ok. tysiąca. Mały procent z nich przesuwamy – nie wykreślamy. Proszę sobie porównać, co robią inne miasta i z jakich inwestycji się wycofują.1

Wzrost zadłużenia

Radni zgodzili się na wzrost zadłużenia miasta przez zaciągnięcie dwóch kredytów niekomercyjnych oraz emisję obligacji:

 1. zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na kwotę 1 mld zł,
 2. zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy na kwotę 370 mln zł,
 3. wyemitowania obligacji miasta stołecznego Warszawy na kwotę 400 mln zł.

Mirosław Czekaj, skarbnik Warszawy:

Kredyty te zostaną udzielona na warunkach niekomercyjnych i przy niskim oprocentowaniu, porównywalnym z obligacjami.

 Ceny biletów: radni przeciw zmianom

Przedstawiając dzień wcześniej mediom nową strategię rozwoju miasta na lata 2020-2025 prezydent Trzaskowski zapowiedział także możliwy wzrost opłat za śmieci, parkowanie w centrum oraz bilety komunikacji miejskiej – do decyzji radnych.

Podczas sesji sprzeciw radnych ws. zmian cen biletów zapowiedzieli w imieniu klubu KO Jarosław Szostakowski i w imieniu klubu PiS Dariusz Figura.

Jarosław Szostakowski, radny klubu Koalicja Obywatelska:

Klub KO nie poprze podwyżek biletów.
Jesteśmy w stanie rozmawiać o zmianie taryfy, o tym, by warszawiacy mieli dłuższe bilety, ale nie w kontekście podwyżek. Czekamy na propozycje pana prezydenta
.

Inne sprawy

Po przegłosowaniu powyższych spraw finansowych radni zajęli się pozostałymi, jakże istotnymi dla mieszkańców.

 1. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów.
 2. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów.
 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych.
 5. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Daszkiem” w Warszawie, ul. Żytnia 75/77.
 6. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Pachnąca” w Warszawie, ul. Pachnąca 95.
 7. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Warszawie, ul. Prawnicza 54.
 8. Uchwała Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego”.
 9. Uchwała Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy.
 10. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutów żłobków m.st. Warszawy.
 11. Uchwała Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta stołecznego Warszawy.
 12. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chrzanowa.
 13. Uchwała Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę nr LVIII/1779/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Traugutta.
 14. Uchwała Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stara Miłosna Południe.
 15. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Jeziorka Czerniakowskiego.
 16. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części Targówka Mieszkaniowego.
 17. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/725/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Kielecką, Narbutta, Łowicką .
 18. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/427/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską i Olesińską.
 19. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (w Hotelu Gromada).
 20. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (w Hotelu Mercure Warszawa Grand).
 21. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego wkład Polski w zburzenie muru berlińskiego i zjednoczenie Niemiec.
 22. Uchwała Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze m.st. Warszawy.
 23. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu niesamodzielnego nr 24d przyłączonego do lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w budynku przy ul. M. Kopernika 4 w Warszawie oraz udziału w prawie do gruntu.
 24. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy.
 25. Uchwała Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji na rok 2020.
 26. Uchwała Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz na rok 2020.
 27. Uchwała Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Centrum Sportu Wilanów na rok 2020.
 28. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 260 im. Jana Matejki w Warszawie, ul. Zakrzewska 24.
 29. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 442 w Warszawie, ul. św. J. Odrowąża 23.
 30. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany adresu Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie, ul. św. J. Odrowąża 75 oraz szkół wchodzących w jego skład.
 31. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową prawa przejścia i przejazdu nieruchomości położonej w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w rejonie ulic Chrzanowskiego / Kickiego / Dwernickiego / Mycielskiego.
 32. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową prawa przejścia i przejazdu nieruchomości położonej w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ulicy Angorskiej 15.
 33. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 34. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia lasu charakteru ochronnego (rejon ulic Pożaryskiego i Świebodzińskiej w Dzielnicy Wawer).
 35. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia lasu charakteru ochronnego (rejon ulic Pożaryskiego i Świebodzińskiej w Dzielnicy Wawer).
 36. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia lasu charakteru ochronnego (rejon ulic Pożaryskiego i Świebodzińskiej w Dzielnicy Wawer).
 37. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
 38. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. (ul. T. Łomnickiego)
 39. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. (Skwer V. Havla)
 40. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. (al. Biura Odbudowy Stolicy)
 41. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia i nadania nazw obiektom miejskim w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. (dot. ul. Harcerskiej i nadania nazwy al. Harcerska)
 42. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia petycji.
 43. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego.
 44. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta m.st. Warszawy.
 45. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Pana na Prezydenta m.st. Warszawy.
 46. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Pana na Prezydenta m.st. Warszawy.
 47. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta m.st. Warszawy.
 48. Interpelacje i zapytania radnych.
 49. Wolne wnioski i sprawy różne.

Obrady

XXXVII Sesji Rady m.st. Warszawy z dnia 24.09.2020

25 września 2020 06:00
[fbcomments]