0

Szczepienie i granica

Słowo Roku - plebiscyt językoznawców
Słowo Roku – plebiscyt językoznawców
fot. UW

Te dwa słowa zdobyły miano Słów Roku 2021 w konkursie Instytutu Języka Polskiego UW i Fundacji Języka Polskiego.

W głosowaniu internautów zwyciężył wyraz szczepienie.
Podobnie wybrali także językoznawcy, którzy oprócz szczepienia wyróżnili ex aequo słowo granica.

Głosowanie w konkursie trwało do 31 grudnia 2021 roku.
Podobnie jak w poprzednich latach, uczestnicy plebiscytu mogli wybierać propozycję z  listy kilkudziesięciu słów podanych przez organizatorów lub przesyłać własne pomysły  za pomocą formularza na stronie internetowej konkursu.

W plebiscycie oddano blisko 4800 głosów.
Niezależnie od głosowania internetowego, wyboru dokonała także kapituła konkursu.

Internauci

Wyraz szczepienie występował na liście propozycji wraz ze słowami  szczepionka oraz (za/wy)szczepić jako jedno hasło, na które oddano ponad 15% wszystkich głosów.

Na 2. miejscu znalazło się wyrażenie cnota (niewieścia) głosami 13% internautów.

3. miejsce zajął przymiotnik zdalny (praca, nauczanie), który zdobył 11% głosów.

Językoznawcy

Kapituła językoznawców z Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych polskich uczelni wyróżniła w tej edycji plebiscytu dwa słowa: granica oraz, podobnie jak internauci, słowo szczepienieOba wyrazy zajęły ex aequo pierwsze miejsce w głosowaniu językoznawców.

Ogłoszenie wyników plebiscytu odbyło się online 5 styczna 2022 roku.
Wyniki przedstawili: prof. Marek Łaziński, prof. Magdalena Derwojedowa oraz prof. Katarzyna Kłosińska z Instytutu Języka Polskiego UW.

Komentarze językoznawców

Prof. Marek Łaziński, UW:

Szczepienie
Słowo roku 2021 w różnych językach jest dobrą ilustracją, jak w historii języka nazywamy nowe zjawiska. Kiedy Edward Jenner wykorzystał zarazki krowiej ospy jako ochronę przed ospą prawdziwą (czarną), wykorzystał tez nazwę (virulavaccina, czyli krowia od łac. vacca „krowa” i tak w nazwie każdej szczepionki w większości języków widzimy krowi pierwiastek. Wakcynacja przyjęła się na krótko i w polszczyźnie, ale ostatecznie wygrała inna metafora – ogrodnicza. Nauczyliśmy się podawać człowiekowi małą dawkę zarazków, żeby chronić go przed chorobą, tak jak od wieków przenosimy pęd jednej rośliny na drugą, żeby uzyskać lepszą zdrowszą odmianę. Oba zabiegi nazywamy po polsku szczepieniem od ogólnosłowiańskiego rdzenia szczep– ‘rozdzielać’. Rzeczownik szczep pierwotnie oznaczał uszlachetnione drzewo, dopiero później przenośnie „plemię”.

Prof. Marek Łaziński, UW:

Granica
Granica była już słowem września 2015, w roku, w którym słowem roku został rzeczownik uchodźca. Chodziło wtedy o granice południowej Europy, w roku 2021 chodzi o granicę polsko-białoruską. Słowo granica jeszcze niedawno kojarzone z dowolnym obszarem, z przekraczaniem, zamykaniem i otwieraniem (w pandemii), z paszportem (także covidowym), dziś łączy się z wyrazami kryzys, przekroczyć, nielegalnie, migrant, stan wyjątkowy, zasieki, mur, obrona, prowokacja.

Prof. Katarzyna Kłosińska, UW:

Zdalny
Przymiotnik zdalny pochodzi od wyrażenia z dali. Pojawił się w polszczyźnie po II wojnie światowej, lecz przez długie dziesięciolecia jego zasięg był ograniczony do sfery technicznej. Występował głównie w kontekstach związanych ze sterowaniem urządzeniami z pewnej odległości (wykorzystywano do tego fale radiowe, energię elektryczną itd.). Rozwój informatyki umożliwił kierowanie czymś „z dali” dzięki łączom internetowym – gdy więc pojawiła się taka możliwość, nie szukano nowego słowa do nazwania nowego sposobu łączenia się z obiektem umiejscowionym daleko od osoby sterującej urządzeniem, lecz przejęto wyraz, który był dobrze już osadzony w terminologii technicznej. Na przełomie wieków wciąż częste jest połączenie zdalne sterowanie, lecz odnosi się ono już do technologii informatycznych, a zdalny w dalszym ciągu jest wyrazem specjalistycznym.

Prof. Renata Przybylska, Uniwersytet Jagielloński:

Lockdown
Lockdown to oczywista pożyczka z angielskiego, wyraz o bardzo negatywnych konotacjach, wywołujący wizję zamknięcia wszystkiego i ustanawiania maksymalnej społecznej izolacji w celu powstrzymania zarazy. Na gruncie polskich doświadczeń z pandemią nie wymyślono dla tego słowa polskiego odpowiednika.

Prof. Renata Przybylska, Uniwersytet Jagielloński:

Hybrydowy
Przymiotnik hybrydowy ma aktualnie trzy ważne odniesienia, czytelne w następujących kontekstach: hybrydowy tryb pracy, hybrydowa wojna i samochód –hybryda/hybrydowy. Uogólnione dla tych trzech różnych kontekstów znaczenie dałoby się chyba sprowadzić do następującego ‘złożony z elementów zwykle nie występujących razem lub wręcz się wykluczających’. I tak hybrydowy tryb pracy to dziś praca albo tzw. stacjonarna w miejscu zatrudnienia albo praca zdalna przez Internet. Hybrydowy samochód to samochód napędzany zarówno paliwem ciekłym, jak i elektrycznością. Hybrydowa wojna z kolei polega na łączeniu wielu różnych wrogich działań: konfrontacji zbrojnej, blokowania łączności, upowszechniania fałszywych informacji.

Ogłoszenie wyników

 

Uniwersytet Warszawski

10 stycznia 2022 12:00
[fbcomments]