0

List otwarty Stowarzyszenia Polskich Mediów do dziennikarzy, wydawców i czytelników

Dziennikarze w pracy. Fot. Mido Makasardi (pexels.com)
Dziennikarze – w pracy
fot. Mido Makasardi (pexels.com)

List otwarty SPM do mediów w odpowiedzi na list Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich do Donalda Tuska.

List otwarty
Stowarzyszenia Polskich Mediów
skierowany do
dziennikarzy, wydawców i czytelników

Zapoznaliśmy się z listem otwartym Rady Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (SDP), skierowanym do pana Donalda Tuska, premiera RP, będącym sprzeciwem wobec wyeliminowania przewodniczącego KRRiT z prac na rzecz ładu medialnego.

Z szacunkiem odnosimy się do członków SDP oraz innych organizacji samorządu dziennikarskiego.

Wszyscy poświęcamy się pracy niezwykle ważnej dla wspólnego dobra. Realizujemy prawo obywateli naszego kraju do informacji, krytyki oraz społecznej kontroli. Wiemy, że bez otwartej i jawnej debaty publicznej toczonej w możliwie najszerszym spektrum mediów nie przetrwa żadna demokracja.

Niezależnie od różnic jakie nas dzielą, w imieniu reprezentowanej organizacji samorządu dziennikarskiego, jakim jest Stowarzyszenie Polskich Mediów, uznajemy za uzasadnione odnieść się do w/w listu otwartego, mimo tego, iż wiemy, że SDP jest reprezentantem mniejszości środowiska dziennikarskiego.

Szczególnie w ciągu ostatnich 8 lat stanowisko zajmowane przez kierownictwo SDP daleko odbiegało od troski o wysokie standardy etyki dziennikarskiej i przyszłość zawodu dziennikarza.

Kiedy rządzący partyjni funkcjonariusze bez pardonu atakowali media, które wyrażały odmienne od rządu stanowiska, SDP nigdy nie stanęło w ich obronie i nie domagało się uwzględnienia wielu słusznych postulatów. Kierownictwo SDP stało się politycznym zapleczem partii rządzącej a nie reprezentantem dziennikarzy i mediów.  Potwierdzeniem tego było obdarzenie przez partię rządzącą hojnymi zleceniami wybranych „przedstawicieli” tej organizacji. Zatem nic dziwnego, że zmiana władzy jest dla SDP wyjątkowo trudna do zaakceptowania.

List otwarty, do którego się odnosimy, wywołuje w środowiskach wolnych mediów oburzenie.

Stanowczo sprzeciwiamy się angażowaniu przedstawicieli samorządu dziennikarskiego w kolejne polityczne manifesty.

W ciągu ośmiu minionych lat mieliśmy do czynienia z bezprecedensowym zamachem na niezależnych od władzy dziennikarzy i media. Zamach ten był popierany przez zarządy SDP.

Dzisiaj, kiedy Sejm, Senat oraz rząd RP podejmują działania mające na celu przywrócenie stanu równowagi w mediach, a zwłaszcza mediach publicznych, głos SDP w obronie przewodniczącego KRRiT stanowi dalszą kompromitację uczciwości zawodowej oraz zasad prawa i sprawiedliwości w systemie demokratycznym.

Sygnatariusze wspomnianego listu otwartego to głównie prominentni funkcjonariusze mediów, którzy pracowali na zlecenie partii rządzącej przez 8 długich lat.

Obecnie potrzebne są działania rządu RP, by publicznie dokonać podsumowania tego okresu w postaci nakreślenia czytelnej mapy mediów, które korzystały ze środków budżetowych i pieniędzy ze spółek skarbu państwa, na służalcze i stronnicze działania na rzecz rządzących polityków i kandydatów do Sejmu, samorządu terytorialnego czy do Parlamentu Europejskiego. Niedopuszczalna jest zresztą praktyka tuszowania przestępstw i afer.

Społeczeństwo powinno poznać pełną informację na temat tych niegodziwości.

KRRiT bezprawnie blokuje środki

Naszym zdaniem, jednostronne pozbawianie mediów publicznych przewidzianych prawem funduszy, pochodzących od odbiorców, przez przewodniczącego KRRiT jest próbą politycznej zemsty. Niegodnym jest to, że uprzywilejowani sygnatariusze listu, czerpiący do tej pory wielkie finansowe korzyści popierają łamanie prawa.

Ranga wyborów do Parlamentu Europejskiego 09.06.2024

W świetle złożonej sytuacji na świecie i w Europie gorąco apelujemy do wszystkich mediów, by w ostatnich dniach kampanii zachęcały swoich odbiorców do licznego udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 09.06.2024 roku.

Pełna treść listu otwartego skierowanego do skierowany do dziennikarzy, wydawców i czytelników znajduje się na stronie: Stowarzyszenia Polskich Mediów (polskiemedia.org).

Z wyrazami szacunku
Marek Traczyk
w imieniu Zarządu
Stowarzyszenia Polskich Mediów

6 czerwca 2024 06:52
[fbcomments]