0

Mazowiecka Rada ds. Unii Europejskiej

Spotkanie Rady ds. UE - od lewej: Olgierd Łukaszewicz, założyciel Fundacji My Obywatele UE; amb. Jan Truszczyński, przedstawiciel Konferencji Ambasadorów RP; marszałek Adam Struzik
Spotkanie Rady ds. UE – od lewej: Olgierd Łukaszewicz, założyciel Fundacji My Obywatele UE; amb. Jan Truszczyński, przedstawiciel Konferencji Ambasadorów RP; marszałek Adam Struzik
fot. UMWM

Przy marszałku województwa mazowieckiego powstała Rada do spraw Unii Europejskiej.

Wśród zadań Rady jest m.in. budowa społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie tożsamości regionalnej, zwłaszcza w obszarze edukacji i promowania postaw proeuropejskich.

Inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Unii Europejskiej odbyło się 7 września od godz. 15:00.

Zapoczątkowany przed laty proces integracji Polski z UE, zdaniem twórców Rady, został zatrzymany. W tej sytuacji – jak podkreślają pomysłodawcy Rady – potrzebne jest podjęcie rzeczowej debaty na rzecz umacniania integracji europejskiej, promowania europejskich wartości, swobód i praw podstawowych oraz obywatelskich postaw proeuropejskich.

Adam Struzik, Marszałek Mazowsza:

Rola Unii Europejskiej w rozwoju i integracji wspólnot europejskich jest niezaprzeczalna. Nie chodzi tu tylko o środki unijne, które mogliśmy przeznaczyć na inwestycje drogowe, w kulturze, służbie zdrowia czy na rozwój przedsiębiorców i strefy badawczej. To przede wszystkim poczucie wspólnotyNiestety w ciągu ostatnich kilku lat widzimy, że rola Polski na arenie międzynarodowej słabnie. Dla wielu przestajemy być partnerem, a stajemy się krajem, w którym nie są przestrzegane zasady praworządności, tolerancji czy demokracji.

W skład Rady powołanej zarządzeniem nr 284/20 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 1 września 2020 r., obok samorządowców, weszło wiele autorytetów oraz liderów różnych środowisk – ambasadorzy, profesorowie, nauczyciele, artyści, autorzy, dziennikarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych (skład Rady ds. UE – poniżej).

Ambasador Jan Truszczyński, przedstawiciel Konferencji Ambasadorów RP podkreśla:

Niezwykle ważne jest stworzenie forum regularnej, zorganizowanej tematycznie debaty o wyzwaniach stojących przed UE i o pożądanych sposobach radzenia sobie z nimi. Mazowsze oraz inne regiony Polski powinny aktywnie włączyć się w dyskusję o przyszłości UE, zainicjowaną przez Ursulę von der Leyen – przewodniczącą Komisji Europejskiej.

Powstanie Rady ds. Unii Europejskiej to wynik porozumienia podpisanego 13 sierpnia 2020 r. między Samorządem Województwa Mazowieckiego a Fundacją MY OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego.

Olgierd Łukaszewicz, założyciel Fundacji My Obywatele UE przypomina:

Utworzenie Rady ds. UE przy marszałku województwa mazowieckiego stanowi odpowiedź na apel Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej zawarty w Uchwale Senatu RP z dnia 18 czerwca 2020 r. o znaczeniu edukacji europejskiej. Fundacja My Obywatele UE zaproponowała projekt tej uchwały i z sukcesem zabiegała o jej przyjęcie przez Senat.

Budowa społeczeństwa obywatelskiego, edukacja europejska i ekologiczna czy prowadzenie merytorycznego dyskursu o przyszłości Unii Europejskiej – to są wyzwania niełatwe. Dlatego jak zaznaczył Witold Moszyński, prezes zarządu Fundacji My Obywatele UE poradzić sobie z nim mogą jedynie prawdziwie zaangażowani długodystansowcy.

Witold Moszyński, prezes zarządu Fundacji My Obywatele UE:

Wierzę, że dokładnie takie osoby udało nam się zgromadzić w Radzie ds. UE przy Marszałku Województwa Mazowieckiego oraz że dołączą do nas także kolejne. Fundacja My Obywatele UE podejmuje wysiłki, aby podobne inicjatywy rozbłysły, jak gwiazdki unijne, w całej Polsce.

Skład Rady ds. Unii Europejskiej

przy Marszałku Województwa Mazowieckiego

 1. Adam Struzik – Przewodniczący Rady ds. UE oraz Prezydium Rady ds. UE, zwanego dalej Prezydium;
 2. Jan Barcz – członek Rady ds. UE wchodzący w skład Prezydium;
 3. Marek Grela – członek Rady ds. UE wchodzący w skład Prezydium;
 4. Roman Kuźniar – członek Rady ds. UE wchodzący w skład Prezydium;
 5. Olgierd Łukaszewicz – członek Rady ds. UE wchodzący w skład Prezydium;
 6. Jan Truszczyński – członek Rady ds. UE wchodzący w skład Prezydium;
 7. Jerzy Wilkin – członek Rady ds. UE wchodzący w skład Prezydium;
 8. Andrzej Borzym – członek Rady ds.UE;
 9. Sławomir Broniarz – członek Rady ds. UE;
 10. Jan Budkiewicz – członek Rady ds. UE;
 11. Piotr Buras – członek Rady ds. UE;
 12. Helena Cichocka – członek Rady ds. UE;
 13. Jacek Cygan – członek Rady ds. UE;
 14. Rafał Dymek – członek Rady ds. UE;
 15. Magdalena Flis – członek Rady ds. UE;
 16. Łukasz Gołota – członek Rady ds. UE;
 17. Jarosław Gugała – członek Rady ds. UE;
 18. Aleksandra Hanzel – członek Rady ds. UE;
 19. Grażyna Jałgos-Dębska – członek Rady ds. UE;
 20. Piotr Maciej Kaczyński – członek Rady ds. UE;
 21. Maja Komorowska – członek Rady ds. UE;
 22. Ireneusz Krzemiński – członek Rady ds. UE;
 23. Krzysztof Luft – członek Rady ds. UE;
 24. Marcin Matczak – członek Rady ds. UE;
 25. Anna Materska-Sosnowska – członek Rady ds. UE;
 26. Witold Moszyński – członek Rady ds. UE;
 27. Piotr Najsztub – członek Rady ds. UE;
 28. Ignacy Niemczycki – członek Rady ds. UE;
 29. Adam Orliński – członek Rady ds. UE;
 30. Wioletta Paprocka-Ślusarska – członek Rady ds. UE;
 31. Marcin Podsędek – członek Rady ds. UE;
 32. Leszek Przybytniak – członek Rady ds. UE;
 33. Wiesław Raboszuk – członek Rady ds. UE;
 34. Jeremi Sadowski – członek Rady ds. UE;
 35. Ryszard Schnepf – członek Rady ds. UE;
 36. Andrzej Seweryn – członek Rady ds. UE;
 37. Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz – członek Rady ds. UE;
 38. Dorota Stalińska – członek Rady ds. UE;
 39. Jerzy Stępień – członek Rady ds. UE;
 40. Maciej Stuhr – członek Rady ds. UE;
 41. Magdalena Świderska – członek Rady ds. UE;
 42. Marcin Wajda – członek Rady ds. UE;
 43. Wojciech Warski – członek Rady ds. UE;
 44. Bartosz Wiśniakowski – członek Rady ds. UE;
 45. Jacek Wojciechowicz – członek Rady ds. UE;
 46. Konrad Wojnarowski – członek Rady ds. UE;
 47. Krzysztof Zanussi – członek Rady ds. UE;
 48. Jarosław Zaroń – członek Rady ds. UE.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

7 września 2020 23:19
[fbcomments]