0

Co dalej z Klubem Sportowym Orzeł?

Nadal nie zwołano Komisji Oświaty i Sportu w sprawie sytuacji Klubu Sportowego „Orzeł”.

Kolejny wniosek w tej sprawie złożyła wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Praga-Południe Katarzyna Bernadetta Olszewska.

Zaproponowała, by komisję zwołano na terenie obiektu, dzięki czemu radni będą mogli gruntownie przeanalizować sytuację klubu.

Katarzyna Bernadetta Olszewska:

Radni będą mogli zobaczyć i ocenić stan obiektów sportowych: stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem dla zawodników (ul. Podskarbińska 14), nieczynnego toru kolarskiego (ul. Podskarbińska 11), zabytkowej hali sportowej KS „Orzeł” (ul. Podskarbińska 11) i pozostałych nieruchomości przynależnych do Klubu Sportowego „Orzeł”

W piśmie do władz dzielnicy radna wnioskuje również o debatę dotyczącą przyszłości Klubu Sportowego Orzeł. Chce, by radni ustalili, jakie są możliwości polepszenia sytuacji podupadającego klubu.

Katarzyna Bernadetta Olszewska:

Warto porozmawiać również o przyszłości nieczynnego betonowego toru kolarskiego „Nowe Dynasy”, a także zadać pytanie, kiedy możliwe będzie nieodpłatne korzystanie przez mieszkańców i sportowców ze stadionu lekkoatletycznego.

Warto przypomnieć, że na skutek decyzji konserwatora, w związku z koniecznością ratowania budynku znajdującego się w złym stanie technicznym, Urząd Dzielnicy Praga-Południe ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na ul. Podskarbińskiej.

Zadanie nazywa się „Roboty budowlane w budynku hali sportowej przy ul. Podskarbińskiej 11 w Warszawie, które są niezbędne ze względu na zagrożenie istotnym uszkodzeniem lub zniszczeniem zabytku”.
W odpowiedzi na poprzednią interpelację radnej Olszewskiej w tej sprawie czytamy, że:

Obecnie wykonywane są prace rozbiórkowe oraz remontowe dachu budynku hali sportowej przy ulicy Podskarbińskiej 11, polegające m. in. na demontażu obróbek blacharskich, wymianie pokrycia dachowego z papy, remoncie kominów oraz kanałów wentylacyjnych, odwodnienia dachu, a także demontażu instalacji odgromowej hali.

Jak tłumaczy radna, posiedzenia Komisji powinno odbyć się w terminie poprzedzającym listopadową sesję Rady Dzielnicy Praga-Południe, tak aby na tej sesji możliwe było przeprowadzenie szerokiej debaty z udziałem osób zainteresowanych poprawą sytuacji klubu.

KS Orzeł
KS Orzeł – stan obecny
fot. mat. pras.

Więcej informacji:

  • Katarzyna Bernadetta Olszewska
  • Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Praga-Południe
  • tel. 603 404 665
26 października 2016 14:55

Komentarze