0

O przyszłość Klubu Orzeł

Tor kolarski Klubu Orzeł a właściwie jego zgliszcza
Tor kolarski Klubu Orzeł – a właściwie jego zgliszcza
fot. MPawlik

Ruszają konsultacje społeczne: Jaka ma być przyszłość terenów po Klubie Sportowym ”Orzeł”?

Wśród odzyskanych przez urząd miasta, i dzielnicy Praga Południe, nieruchomości po RKS Orzeł przy ul. Podskarbińskiej 11 znajdują się m.in. zabytkowa hala sportowa z 1939 r. zaprojektowana przez Macieja Nowickiego i Zbigniewa Karpińskiego, a także pozostałości po zbudowanym w latach 70. XX w. torze kolarskim „Nowe Dynasy”.

To, obok stadionu lekkoatletycznego, ważne obiekty na mapie Pragi-Południe. Obecnie hala i tor są jednak w złym stanie technicznym, a teren wokół nich pozostaje niezagospodarowany. Chcąc to zmienić, urzędnicy chcą dowiedzieć się, jakie potrzeby i oczekiwania wobec tego miejsca mają mieszkanki i mieszkańcy Kamionka, Pragi-Południe i całej Warszawy.

Konsultacje w tej sprawie rozpoczynają się 15 IX i potrwają one do 14 X 2022.

Co to za miejsce?

Teren, o którego przyszłości mają zdecydować mieszkańcy, znajduje się w obrębie ulic: Podskarbińskiej, Stanisławowskiej i Mińskiej.

Znajduje się tam:

 • modernistyczna hala sportowa RKS Orzeł
  wpisana do rejestru zabytków,
 • pozostałości toru kolarskiego
  wpisanego w 2018 r. do gminnej ewidencji zabytków.

Autorami projektu hali z charakterystycznym szyldem „Orzeł”, są światowej sławy architekt Maciej Nowicki, współpracownik Niemeyera i Le Corbusiera, oraz Zbigniew Karpiński, generalny projektant tzw. Ściany Wschodniej w Warszawie. Z kolei na użytkowanym przez 12 lat betonowym welodromie o długości 333 m, zaprojektowanym przez panczenistę i architekta Janusza Kalbarczyka, ścigali się tacy kolarze, jak m.in. Czesław Lang, Mirosław Jurek czy Szymon Kornacki.

Najbliższa okolica obiektów przy ul. Podskarbińskiej intensywnie zabudowuje się i rozwija. W ostatnim czasie przybyło tu kilka tysięcy nowych mieszkańców.

W pobliżu znajdują się budynki administracyjne, a także instytucje kultury czy ośrodki sportowe i rekreacyjne. Nieużytkowanym od lat terenem interesują się środowiska sportowe (siatkarze, wspinacze, kolarze) oraz ruchy miejskie.

Ograniczenia zagospodarowania terenu.

Obszar, na którym znajdują się hala sportowa i tor kolarski, będzie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m.in. na podstawie wymagań Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków (m.in. zachowanie profilu toru kolarskiego i jego wyposażenia).

Konserwator dopuścił na tym terenie:

nową zabudowę, która nie zakłóci relacji przestrzennych i funkcjonalnych pomiędzy zabytkowymi obiektami.

Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków powinny zostać uwzględnione w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego. Konsultacje społeczne wskażą zatem drogę do stworzenia miejscowego planu zagospodarowania tego terenu.

O co pytają urzędnicy?

Chcą otworzyć teren po Klubie Sportowym Orzeł na potrzeby osób, które chciałyby z niego korzystać.

Chcą rozmawiać o:

 • potrzebach mieszkańców i mieszkanek,
 • oczekiwaniach osób, którym to miejsce jest bliskie,
 • możliwościach i perspektywach przyszłego wykorzystywania.

Co potem?

Wnioski z konsultacji pomogą w pracach planistycznych. Pomogą także w ustaleniu przyszłego zagospodarowania i wykorzystania terenu.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Spotkanie otwierające:

 • 15 września (czwartek)
 • o godz.18:00
 • w hali sportowej OSIR-u
 • ul. Siennicka 40B

Urzędnicy przekażą najważniejsze informacje o miejscu i samych konsultacjach.
Powiedzą o potrzebach i oczekiwaniach, odpowiedzą na pytania.

W punktach konsultacyjnych:

 • 17 września (sobota)
  godz.14-18,
  w parku J. Polińskiego
  przy ul. Szaserów 125
 • 25 września (niedziela)
  godz. 16-18,
  na rogu Podskarbińskiej i Stanisławowskiej

w punktach mobilnych:

 • 20 września (wtorek)
  godz.13-16
  w okolicy SP nr 255
  przy ul. Kamionkowskiej 36/44
 • 23 września (piątek)
  godz. 14-17
  w okolicy ulic: Mińskiej, Dwernickiego, Podskarbińskiej
 • 28 września (środa)
  godz. 13-16
  w okolicy ulic: Mińskiej, Terespolskiej, Stanisławowskiej

podczas spotkania warsztatowego:

 • 6 października (czwartek)
  godz.18-20,
  w sali konferencyjnej przy Grochowskiej 262
  podsumowanie pierwszą części konsultacji
  rozmowy w grupach przy udziale ekspertów

mejlowo:

Spacery:

Urzędnicy zapraszają na spacery z przewodnikiem po dawnych terenach Klubu  Sportowego „Orzeł”:

 • 11 września (niedziela),
  start o godz.11
 • 25 września (niedziela),
  start o godz.16

Zbiórka na Podskarbińskiej 11

Zobacz też:

14 września 2022 08:46
[fbcomments]