0

Koronawirus – głos samorządów

Gmach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP
Gmach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP
fot. Adrian Grycuk (Wikimedia)

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie z marszałkami województw oraz prezydentami największych polskich miast.

Byli tam m.in. Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy oraz Marcin Wojdat, sekretarz stolicy. Na spotkanie w zostało zaproszonych 20 prezydentów największych miast oraz marszałkowie województw.

Przedstawiciele miast zadeklarowali pełną współpracę z rządem w kwestii walki z pandemią koronawirusa. Wdrażają decyzje o zamknięciu placówek szkolnych czy zamknięciu instytucji kultury i rozrywki, o które sami apelowali do rządu. Miasta oczekują konkretnych decyzji ws. pandemii. Zapewniali, że  najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych mieszkańców.

Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy:

Bardzo cieszymy się z decyzji rządu o zawieszeniu placówek oświatowych na okres dwóch tygodni. Wczoraj prezydent Rafał Trzaskowski apelował do wojewody mazowieckiego o podjęcie takiej decyzji, jak również o realizację zapisów specustawy o koronawirusie.

Przedstawiciele miast wskazali na konieczność podjęcia przez rząd jednolitych decyzji dla całego kraju i skoordynowanych działania. Zgłaszali braki środków ochrony osobistej w szpitalach, np. maseczek, odzieży ochronnej. Zapasy skończą się za kilka dni. Brakuje respiratorów. Zwrócili uwagę, że zgodnie z nową specustawą – narzędzia do reagowania mają przede wszystkim wojewodowie. Wojewodowie i inspekcja sanitarna powinni otrzymać od rządu jasne instrukcje współpracy z samorządami w postaci decyzji, a nie zaleceń czy rekomendacji. Prosili o zagwarantowanie dobrej komunikacji. Zwrócili także uwagę na ekonomiczne skutki zagrożenia, które muszą dotyczyć całego kraju.

Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska:

Ważne, aby wprowadzać w życie przepisy specustawy, która została uchwalona w trybie szybkim i właściwie ponad podziałami. Dzisiaj, jako prezydenci miast wydajemy zgody na imprezy masowe i nie mamy obecnie podstaw pranych, aby je cofać. Apelujemy o wzajemną odpowiedzialność, solidarność, współpracę i jasne procedury działania, które są potrzebne wszystkim, niezależnie czy w jakimś mieście koronawirus już jest, czy jeszcze go nie ma.

Postulaty

ze strony samorządu:

 • potrzebujemy środków ochronnych do szpitali – masek, odzieży ochronnej, oraz respiratorów. Sprzęt do ochrony osobistej starczy na kilka dni;
 • potrzebujemy jasnych i czytelnych procedur;
 • potrzebujemy scenariuszy działań;
 • potrzebujemy zobowiązania wojewodów do podejmowania decyzji w trybie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w związku z koronawirusem. Rekomendacje i sugestie to za mało;
 • potrzebujemy deklaracji, że NFZ będzie zwracał szpitalom tzw. ryczałt za inne oddziały, które nie wyrobią kontraktu z powodu przerzucenia wszystkich sił na koronawirusa;
 • potrzebujemy zapewnienia, że lekarze i pielęgniarki będą delegowani do pracy w szpitalach zakaźnych;
 • prosimy o przesunięcie terminów na wydanie decyzji w zakresie podatków od nieruchomości i wieczystego użytkowania;
 • prosimy o rozważenie zmiany Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa…, które obecnie uprawnia do zasiłku opiekuńczego jedynie rodzica dziecka do 8 roku życia.  Proponujemy wydłużenie wieku dziecka;
 • proponujemy rozszerzenie testów wykrywających koronawirusa dla wszystkich osób z kontaktu. 

Oczekiwania

zgłoszone podczas spotkania ze strony Prezesa Rady Ministrów:

 • zapewnienie ciągłości pracy w urzędach, wskazanych jednostkach, szczególnie tych wrażliwych jak zaopatrzenie w wodę czy zdrowie;
 • udział samorządów w akcjach informacyjnych z wykorzystaniem różnych nośników;
 • wprowadzenie wolontariatu;
 • objęcie opieką osób starszych.

W trakcie spotkania Prezes Rady Ministrów powiedział, że trwa zakup 15 mln sztuk maseczek i uruchamiana jest produkcja antyseptyków.

UM Warszawa

11 marca 2020 22:57