0

Most Południowy

Most Południowy w Warszawie. Fot. Marcin Banaszkiewicz
Most Południowy – w Warszawie
fot. Marcin Banaszkiewicz

Zapraszamy na poranną, lotniczą wycieczką nad Most Południowy w Warszawie.

Pogoda sprzyjała, więc Marcin Banaszkiewicz pojechał do Wawra i uruchomił swego drona. Zobaczmy jak wygląda ten odcinek niedokończonej jeszcze Południowej Obwodnicy Warszawy.

Most wybudowano w 3 i pół roku.
Budowa rozpoczęła się w czerwcu 2017 i miała zakończyć się latem 2020. Jednak termin ten nie został dotrzymany. Przeprawa została oddana do użytku 22 grudnia 2020.

Most jest elementem ekspresowej obwodnicy Warszawy, będącej częścią drogi ekspresowej S2. Łączy on węzeł Warszawa Wilanów, znajdujący się w dzielnicy Wilanów, z węzłem Wał Miedzeszyński w dzielnicy Wawer. Jest dziewiątym mostem drogowym i najdłuższą (1,5 km z dojazdami) oraz najdalej na południe wysuniętą przeprawą przez Wisłę w stolicy Polski.

Most Południowy w Warszawie - widok od strony Wawra. Fot. Marcin Banaszkiewicz
Most Południowy w Warszawie – widok od strony Wawra
fot. Marcin Banaszkiewicz

Most południowy urodą nie grzeszy.
Daleko mu do starszych braci, choć trochę podobny jest Most Marii Skłodowskiej-Curie, znany warszawiakom jako Północnik.

Most Południowy w Warszawie. Fot. Marcin Banaszkiewicz
Most Południowy – w Warszawie
fot. Marcin Banaszkiewicz

Składa się z dwóch bliźniaczych konstrukcji, osobnych dla każdej jezdni. Obiekt jest wyposażony w dwie jezdnie o czterech pasach ruchu szerokości 3,5 metra i ciągi pieszo-rowerowe. Całkowita szerokość mostu to 45,80 m.

Nawierzchnie estakady dojazdowej do Mostu Południowego nad terenami zalewowymi - widok od strony Wawra. Fot. Marcin Banaszkiewicz
Nawierzchnie estakady dojazdowej do Mostu Południowego nad terenami zalewowymi – widok od strony Wawra
fot. Marcin Banaszkiewicz

Obiekt posiada pięć podpór w nurcie rzeki, z czego dwie wspólne z estakadami. Fundamenty podpór opierają się na 320 palach o średnicy aż 1,5 m (tzw. pale wielkośrednicowe DN 1500). Część z pali została zagłębiona na 27 m poniżej dna Wisły, w celu stabilizacji gruntu. Przy budowie fundamentów w części zalewowej wykorzystano prefabrykowane pale żelbetowe o łącznej długości około 25,7 km. Łączna masa stali zbrojeniowej wykorzystanej do budowy mostu to ok. 10000 ton. Na budowę dostarczono około 12000 gruszek z betonem.

Estakada dojazdowa do Mostu Południowego - nad terenami zalewowymi. Widok od strony Wawra. Fot. Marcin Banaszkiewicz
Estakada dojazdowa do Mostu Południowego – nad terenami zalewowymi. Widok od strony Wawra
fot. Marcin Banaszkiewicz

Historia budowy

 • Od lipca 2013 prowadzono prace geologiczne (odwierty) w ramach przygotowania dokumentacji projektowej.
 • W grudniu 2013 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę ostatniego odcinka południowej obwodnicy Warszawy wraz z mostem przez Wisłę. Zaplanowano trasę z dwiema jezdniami po 4 pasy ruchu.
 • W styczniu 2015 GDDKiA ogłosiła, że oferty na budowę odcinka B trasy S2, którego część stanowić miał most Południowy, złożyło pięć przedsiębiorstw.
 • W maju 2015 roku wykonawcą mostu została turecka spółka Gϋlermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhut, A.Ş przy współpracy Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego. Odcinek ten miał kosztować 757,64 mln złotych.
  Ciekawostka:
  Z uwagi na bliskość rezerwatu przyrody Wyspy Zawadowskie, na rok przed rozpoczęciem budowy zaczęto emitować jej odgłosy, aby przyzwyczaić do niej ptaki.
 • 25 maja 2017 wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla fragmentu trasy S2 o długości 6,5 kilometra z mostem Południowym. Budowa rozpoczęła się w czerwcu 2017.
 • W maju 2019 prace przy budowie mostu zostały czasowo wstrzymywane w związku z wysokim poziomem wody w rzece. Problemy na budowie wywołały również upały i związany z nimi niski poziom wody. Barki, które tworzyły tymczasową przeprawę dla maszyn, w 2017 osiadły ma mieliźnie; z kolei w 2019 uszkodzone w wyniku niskiego stanu wody barki musiały zostać odholowane do stoczni rzecznej w Płocku w celu wykonania napraw. Natrafiono także na głaz na dnie rzeki, którego nie udało się skruszyć i konieczne stało się przeprojektowanie jednej z podpór oraz zmiana harmonogramu. Uniemożliwiło to także pracę specjalnej maszyny pająka, która przesuwając się co dwa tygodnie po filarach miała betonować kolejne fragmenty dojazdów do mostu (ostatecznie most powstawał metodą nawisową, a dojazdy do niego z lewego brzegu przez nasuwanie).
 • 16 stycznia 2020 zapowiedziano, że najpierw udostępniona zostanie północna część mostu, gdzie tymczasowo ruch możliwy będzie w obu kierunkach.
 • 4 maja 2020 poinformowano, że przewidywanym terminem oddania odcinka B drogi S2 (czyli od ul. Przyczółkowej do Wału Miedzeszyńskiego) jest październik 2020.
 • Most został oddany do użytkowania 22 grudnia 2020.

danych Wikipedia

Wiadukt rowerowy nad Wałem Miedzeszyńskim w Wawrze. Fot. Marcin Banaszkiewicz
Wiadukt rowerowy – nad Wałem Miedzeszyńskim w Wawrze
fot. Marcin Banaszkiewicz
8 lutego 2021 10:31