0

Pomnik Solidarności w Warszawie

Pomnik Solidarności w Warszawie
Pomnik Solidarności w Warszawie
fot. UM Warszawy

Na skwerze u zbiegu ulic Świętokrzyskiej i Kopernika odsłonięto pomnik „Solidarności”.

Rocznica wyborów w 1989 roku i Święto Warszawy to moment odsłonięcia pomnika legendarnego zrywu Polaków.

Solidarność, ten legendarny zryw, dziś tak źle rozumiany i fatalnie reprezentowany, był jedną z najpiękniejszy chwil w historii Polskiego Narodu.

Rafał Trzaskowski, Prezydent Warszawy, powiedział m.in.

Bez niej nie udałoby się nam przetrwać minionych kilkunastu miesięcy, tego niezwykle trudnego czasu pandemii.  Bliskość, wsparcie, empatia, działanie na rzecz innych – czyli ludzka solidarność – są dziś bezcenne. Tak jak bezcenny był oddolny, masowy ruch z lat 80-tych, który zapoczątkował wielkie przemiany demokratyczne w Europie Środkowo-Wschodniej.

Gościem odsłonięcia ponika była Swiatłana Cichanouska  prezydent-elekt Białorusi. Podkreśliła jak ważne zwycięstwo Solidarności jest także dla Białorusinów.

Swiatłana Cichanouska:

Ruch Solidarności w Polsce doprowadził do zwycięstwa demokracji. Białoruś rządzona jest przez kolejną dyktaturę. Ale podejmujemy wszystkie działania, by i nasz naród dokonywał demokratycznych wyborów .

Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu:

Solidarność to także współodpowiedzialność za innych. Dzięki niej możemy dbać o obywateli i wartości demokratyczne, bo Solidarność to także przeciwdziałanie wykluczaniu. Jest nam nadal potrzebna, bo tylko wspólne działania mogą nas uchronić przed utratą wolności.

Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady Warszawy:

Napis solidarność to jeden z najbardziej rozpoznawalnych znaków na świecie. Warto przypomnieć, że przywodzi na myśl maszerujących ludzi, wspierających się wzajemnie. Inspiracją do stworzenia znaku były odręczne, malowane w sierpniu 1980 roku napisy i hasła na murach stoczni, fabryk i domów. Mówiły o tym, że strajki trwają, że robotnicy nie poddadzą się, wyrażały solidarność ze strajkującymi i dodawały otuchy. Chciałabym, aby „Solidarność” była dobrem wspólnym – aby dalej była symbolem łączącym wszystkie Polki i Polaków.

Członkiniami komitetu honorowego budowy pomnika były obecne na odsłonięciu:

  • Henryka Krzywonos,
  • Ludwika Wujec,
  • Zofia Romaszewska
  • Barbara Labuda.

Inicjatywę wspierała Barbara Ann Mikulski, senator stanu Maryland w USA.

Pomnik to fragmenty muru berlińskiego połączone napisem „Solidarność”.

Współautorem pomnika jest Jerzy Janiszewski, twórca logotypu „Solidarności”.

Inicjatorem budowy była Fundacja im. Ronalda Reagana.
Jej prezes Janusz Dorosiewicz  podkreślił dziś, że:

pomnik powstał dzięki środkom prywatnym.

4 czerwca 2021 20:30

Komentarze