0

Praca, płaca, bezrobocie

Miska ryżu fot. Robert Moutongoh pexels-8923092
Miska ryżu – foto. Robert Moutongoh (Pexels.com)
fot. Robert Moutongoh pexels

Trochę wrześniowej statystyki na początek listopada przesłał Urząd Statystyczny w Warszawie.

Praca

W sektorze przedsiębiorstw we wrześniu pracowało w Warszawie 1088,6 tys. osób czyli o 1,6 tys. (o 0,1%) więcej niż w sierpniu 2021 r. oraz o 1,7 tys. osób (0,2%) więcej niż we wrześniu 2020 r. – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie.

Wzrost
W porównaniu z sierpniem 2021 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 2,3%), informacja i komunikacja (o 1,3%) i obsługa rynku nieruchomości (o 0,1%).

Spadek
Natomiast spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 2,2%), budownictwo i przemysł (po 0,3%), transport i gospodarka magazynowa (o 0,2%) oraz administrowanie i działalność wspierająca (o 0,1%).

Płaca

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu w stolicy wyniosło 7106,83 zł i było o 8,4% wyższe niż we wrześniu 2020 r. – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie.

Wzrost
W porównaniu do poprzedniego miesiąca płace wzrosły o 0,9% W porównaniu z sierpniem wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 3,8%), transport i gospodarka magazynowa (o 2,6%), przemysł (o 1,8%), obsługa rynku nieruchomości (o 1,5%), zakwaterowanie i gastronomia (o 0,6%), budownictwo oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (po 0,1%).

Spadek
przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił w sekcjach: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 1,2%) oraz informacja i komunikacja (o 0,4%).

Bezrobocie

Na koniec września w Warszawie było 25707 liczba zarejestrowanych bezrobotnych czyli o 344 osoby (o 1,3%) mniej niż w końcu sierpnia oraz o 1282 osoby (o 5,2%) więcej niż we wrześniu 2020 r. – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie.

Kobiety
Wśród zarejestrowanych bezrobotnych znalazło się 12407 kobiet, co stanowiło 48,3% ogółu bezrobotnych (przed miesiącem i przed rokiem 48,8%). Stanowiły one 18% bezrobotnych kobiet w województwie mazowieckim.

Od sierpnia ubyło 313 bezrobotnych kobiet (czyli 2,5%), a w porównaniu z wrześniem 2020 r. liczba ta zwiększyła się o 495 czyli o 4,2%

1 listopada 2021 22:29
[fbcomments]