0

Przemoc karmi się milczeniem

Projekcja spotu kampani antyprzemocowej. Na ekranie Magdalena Schejbal. fot. Rafał Motyl, UM Warszawy
Projekcja spotu kampanii antyprzemocowej. – Na ekranie Magdalena Schejbal.
fot. Rafał Motyl, UM Warszawy

Warszawska odsłona międzynarodowej Kampanii ”16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”.

Rozpoczęła się kampania pod hasłem „Przemoc karmi się milczeniem”.
Akcja  jest prowadzona w Warszawie od 25 listopada do 10 grudnia 2023 r.
Wsparły ją Warszawska Rada Kobiet i organizacje pozarządowe.

Przemocy nie można pozostawiać bez reakcji.
W Warszawie cyklicznie podejmowane są akcje, które mogą zmniejszyć skalę tego zjawiska. Dlatego ważne jest informowanie i edukowanie społeczeństwa o właściwych i skutecznych sposobach przerywania i zapobiegania przemocy w rodzinie. Najważniejszym przesłaniem kampanii jest wezwanie do reagowania, przerwania milczenia i udzielenia pomocy osobom krzywdzonym.

Według danych z procedur Niebieskiej Karty prowadzonych przez warszawskie Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w 2022 r. w Warszawie, liczba osób doświadczających przemocy w rodzinie wynosiła 6 467 osób – w tym 2 939 to dzieci, 2 916 to kobiety. Odnotowywany jest ciągły wzrost liczby osób doznających przemocy, który w 2022 r. zwiększył się o 4,37% w stosunku do 2021 r. Natomiast liczba osób stosujących przemoc przekroczyła w 2022 r. 4000 osób.

Anna Maziarska z Warszawskiej Rady Kobiet:

Przede wszystkim przerażające jest to, że kobiety, które dzielą się ze sobą informacją, że doświadczają przemocy, zbyt często zamiast usłyszeć: „przykro mi jak mogę ci pomóc”, słyszą: „ja też”. I to jest wciąż ogromny problem, dlatego Warszawa jako miasto działa, żeby eliminować tę przemoc, chcemy żeby Warszawa była miejscem bezpiecznym dla kobiet. Zachęcamy do tego, żeby reagować. Nie możemy tego zostawiać jako kwestii prywatnej rodzinnej, jest to kwestia nas wszystkich .

Przemoc w dalszym ciągu silnie wiąże się z płcią. Zdecydowana większość osób doznających przemocy to kobiety – podczas gdy osobami stosującymi przemoc w większości przypadków są mężczyźni.

Agata Ners, przedstawicielka organizacji CARE:

Nasza organizacja pracuje w 111 państwach na świecie.
Zależy nam, aby dotrzeć do młodych i starszych osób, do dziewczyn i do chłopaków, aby uświadomić im, jak ważne jest pytanie o zgodę w relacjach intymnych. Bo tylko wtedy mamy pewność, że nie przekraczamy niczyich granic i nie dopuszczamy się przemocy
.

Kampania w tym roku dodatkowo promuje międzynarodowy znak zamykanej dłoni „Pomóż mi”. To symbol, który powinien być rozpoznawalny przez ogół społeczeństwa oraz powszechnie znany osobom doznającym przemocy. Jest dyskretnym sygnałem, prostym gestem, który można wysłać do kogoś kogo znamy lub całkowicie obcej nam osoby. Aktorka Magdalena Schejbal po raz kolejny wspiera kampanię przeciwko przemocy.

Magdalena Schejbal, aktorka:

Jestem osobą publiczną i uważam za swój obowiązek, aby się angażować i być obecną w działaniach społecznych, w działaniach obywatelskich. Wychowałam się na osiedlu z wielkiej płyty. Bloków było mnóstwo, w tych blokach mieszkało bardzo dużo ludzi, ściany były cienkie. Pamiętam jak dziś, to co było słychać zza tych ścian. W latach 80. i 90. było po prostu przyzwolenie na przemoc w społeczeństwie i nikt się niczemu nie dziwił. Teraz tego przyzwolenia już nie ma i nie będzie. Jesteśmy tutaj po to, żeby mieć świadomość, żeby temu przeciwdziałać, żeby być czujnym i obecnym. A ponieważ przemoc karmi się już teraz tylko ciszą to mamy swój głos, ja daję swój głos, żeby temu zapobiegać. I jest jeszcze ten gest, o którym będziemy mówić, którego będziemy uczyć, po to, żeby i młodzi i starsi mogli z niego korzystać.

Założeniem kampanii jest przekonanie, że świadkowie mają moc i siłę sprawczą do właściwego reagowania na akty przemocy, a ich reakcja może skutecznie przyczynić się do jej przerwania.

26 listopada 2023 01:07
[fbcomments]