0

1. Forum Środowisk Senioralnych

1. Forum Środowisk Senioralnych
1. Forum Środowisk Senioralnych – Warszawa
fot. Rada Seniorów

Forum Środowisk Senioralnych to płaszczyzna dialogu i debaty o wspólnych sprawach seniorów i środowisk senioralnych m.st. Warszawy.

Pomysłodawcą Forum jest Małgorzata Żuber-Zielicz – Przewodnicząca Warszawskiej Rada Seniorów.

Celem Forum jest porozumienie i integracja środowiska seniorów wokół wspólnych spraw.

Kiedy?

 • 30 września 2022 r.
 • od 10:00 do 13:00
 • Pałac Kultury i Nauki
 • Zapisy: [LINK]
  Uwaga!
  Przyjmowane są zgłoszenia na Forum, ale lista osób do zabrania głosu jest już zamknięta.

Spotkanie odbędzie się w formie hybrydowej (część uczestników zostanie zaproszona do PKiN, a część będzie miała możliwość zdalnego udziału w spotkaniu).

Temat Forum:

Jak skutecznie zorganizować naszą wspólnotę i współpracować? 

Forum Środowisk Senioralnych to płaszczyzna dialogu i debaty o wspólnych sprawach seniorów i środowisk senioralnych m.st. Warszawy zorientowana na zaspokajanie potrzeb:

 • prezentacji potencjałów w oparciu o poszanowanie różnic w sposobach działania,
 • integracji seniorów, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk,
 • określania wyzwań.

Oczekiwanymi efektami Forum będą:

 • wzmocnienie środowisk lokalnych,
 • określenie propozycji wspólnych działań wspierających inicjatywy lokalne lub realizujące wspólne potrzeby na poziomie m.st. Warszawy.

Materiały i stanowiska z Forum zostaną zebrane, opracowane i przekazane Zespołowi Realizacji Polityki Senioralnej Urzędu m.st. Warszawy do wykorzystania w przygotowywaniu przyszłych działań dla warszawskich seniorów.

Planowany przebieg Forum:

 1. Otwarcie Forum
  Dyrektor BPiPS i CKS (5 minut)
 2. Wstępne wystąpienie wprowadzające – Przewodnicząca WRS.
  Celem wprowadzenia jest nakreślenie ram dyskusji i sposobu jej prowadzenia i zawarcie porozumienia do dyskusji i współpracy (5 minut)
 3. Wystąpienia uczestników
  pierwsza część (12 wystąpień zaproszonych uczestników po 5 minut każde, w oparciu o zgłoszenia):
  Porozmawiajmy o naszych sprawach – różne zadania, ale wspólna sprawa. Wystąpienia będą podzielone na grupy tematyczne.
  Po każdej grupie wystąpień zostaną udzielone odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników i nastąpi krótkie podsumowanie.
 4. Przerwa na kawę
 5. Wystąpienia uczestników
  pierwsza część (12 wystąpień zaproszonych uczestników po 5 minut każde, w oparciu o zgłoszenia)
 6. Wystąpienie podsumowujące eksperta:
  prof. nadzw. dr hab. Adam Grzegorczyk (15 minut)
 7. Kawa, herbata. Rozmowy kuluarowe.
 8. Zakończenie
1. Forum Środowisk Senioralnych
1. Forum Środowisk Senioralnych – Warszawa
fot. Rada Seniorów
22 września 2022 09:22
[fbcomments]