0

Dotacje na ekologiczne inwestycje

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku. Fot. UM Warszawy
Panele fotowoltaiczne – na dachu budynku
fot. UM Warszawy

Rusza nabór wniosków o miejskie dotacje na eko-inwestycje, które będą realizowane w 2024 r.

Warszawiacy mogą uzyskać wsparcie na montaż instalacji OZE, usunięcie azbestu, likwidację szamba czy na małą retencję. W ubiegłym roku na dotacje dla ekologicznych zadań miasto wydało około 34 mln zł.

Nabór wniosków na inwestycje, które będą realizowane w 2024 r. rozpoczyna się 1 IX i zakończy, w zależności od dotacji,  31 stycznia lub 31 marca 2024 r.

Niezależnie od tych dotacji, przez cały rok urząd miasta udziela również dofinansowania na likwidację kopciuchów.

Z miejskiego programu wsparcia mogą skorzystać m.in.: osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia i fundacje. Podmioty ubiegające się o dotację powinny pamiętać, że aby ją uzyskać – rozpoczęcie realizacji inwestycji może nastąpić dopiero po zawarciu umowy o dofinansowanie.

Szczegóły dotyczące dotacji oraz wzory wniosków można znaleźć na stronie eko.um.warszawa.pl.

Dotacja na instalacje OZE

Mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii: pomp ciepła, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych.

Wnioski przyjmowane są do 31 stycznia 2024 r.
Co ważne: nieruchomość, dla której ma być przyznane dofinansowanie, nie może być  ogrzewana kopciuchem ani kotłem olejowym, a wnioskodawcą może być jedynie podmiot, który ma udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością.

W zależności od konkretnego rodzaju instalacji, maksymalna wysokość dotacji może wynieść 15, 30 lub 40 tys. zł. Szczegółową informację można znaleźć w tabeli na stronie Urzędu m.st. Warszawy.

W latach 2019-2022 urząd miasta udzielił 3.6 tys. dotacji na montaż instalacji OZE na łączną kwotę niemal 39 mln zł. N

ajwięcej wniosków od mieszkańców dotyczyło montażu paneli fotowoltaicznych.

Dotacje do małej retencji

Na dofinansowanie mogą liczyć mieszkańcy inwestujący w tzw. małą retencję, czyli instalacje do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Maksymalne wsparcie sięga do 80% kosztów inwestycji, przy czym nie może ono przekroczyć 4 tys. zł dla osób fizycznych oraz 10 tys. zł dla pozostałych podmiotów.

Program dofinansowania tzw. małej retencji ruszył w 2020 roku.
Od tego czasu do końca ubiegłego roku urząd wydał na ten cel ponad 5 mln zł.

Termin przyjmowania wniosków o dotacje mija 31 marca 2024 r.
Co ważne, wnioskodawcą może być jedynie podmiot, który ma udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością.

Dotacje na usuwanie azbestu

Zgodnie z prawem właściciele i zarządcy nieruchomości mają czas na usunięcie wyrobów lub odpadów zawierających azbest do końca 2032 r.

Urzędnicy miejscy zachęcają do tego już teraz, a ratusz udzieli dotacji w wysokości nawet 100% poniesionych kosztów.

Dofinansowanie obejmuje demontaż, pakowanie i transport wyrobów zawierających azbest oraz przekazanie ich na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Tylko w latach 2019-2022 wysokość miejskich dotacji na usunięcie azbestu wyniosła niemal 9 mln zł.

Wnioski można składać do 31 marca 2024 r.

Likwidacja szamba

i przyłączenie do miejskiej sieci

Jeżeli nieruchomość zlokalizowana jest na terenie, gdzie istnieje możliwość podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości ma obowiązek to zrobić. Wyjątek stanowią nieruchomości wyposażone w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Urząd miasta udziela dotacji w wysokości 6 tys. zł na likwidację zbiorników bezodpływowych i podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Aby ubiegać się o dofinansowanie na inwestycję, która ma zostać zrealizowana w 2024 roku, należy złożyć wniosek najpóźniej do 31 marca 2024 r. Co ważne, wnioskodawcą może być jedynie podmiot, który ma udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością.

W latach 2019-2022 miasto wydało na ten cel łącznie około 6,2 mln zł.

1 września 2023 06:00
[fbcomments]