0

Jak bezpiecznie korzystać z pożyczek online?

Ikonografika: świat w sieci i kłódka na monitorze - symbol bezpieczeństwa
fot. Mat. prasowy

Niezależnie od tego, na jaki cel i od kogo chcemy pożyczyć pieniądze, taka decyzja zawsze powinna być gruntownie przemyślana.

Pożyczkobiorca musi zadbać o swoje bezpieczeństwo.
Na jakie kwestie powinniśmy zwracać szczególną uwagę?

Czy mamy do czynienia z legalnie działającym pożyczkodawcą?

W sieci bez trudu można założyć stronę internetową i zaoferować na niej dosłownie wszystko. Internet jest nieograniczonym polem dla rozwoju także firm pożyczkowych, które wygodnie mogą proponować swoim klientom finansowanie na odległość, bez konieczności wizyty w stacjonarnym oddziale pożyczkodawcy. Musimy jednak mieć pewność, że oferent jest legalnie działającą firmą, a nie oszustem, który tylko udaje rzetelny podmiot udzielający pożyczek.

Na mocy przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która weszła w życie z dniem 22 lipca 2017 roku, pojawiło się wiele zmian w zakresie udzielania pożyczek poza systemem bankowym. Powstał Rejestr Instytucji Pożyczkowych, powołany do życia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Organ ten nie sprawuje realnego nadzoru nad instytucjami pożyczkowymi, ale zajmuje się ich dodawaniem do prowadzonego rejestru. Wpis w tym rejestrze jest płatny, a jego koszt wynosi 600 zł. Każda legalnie działająca firma musi być wpisana do rejestru KNF. Najpóźniej 22 lipca 2018 roku, czyli rok od chwili wdrożenia Rejestru Instytucji Pożyczkowych, powstanie kompletna lista firm pożyczkowych, z których konsument może bezpiecznie korzystać.

Rejestr będzie obejmował wyłącznie pożyczkodawców działających legalnie, którzy spełniają podstawowe wymogi ustawowe:

  • posiadanie kapitału zakładowego w wysokości minimum 200 tys. zł ze środków własnych wspólników,
  • prowadzenie działalności wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • niekaralność członków zarządu firmy pożyczkowej.

Konsument, który zamierza zaciągnąć pożyczkę, może sprawdzić w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych, np. na stronie internetowej KNF, czy ma do czynienia z rzetelną firmą. Jeśli danego podmiotu tam nie ma, to jest więcej niż prawdopodobne, że nie działa on legalnie.

Koszty pożyczki pod lupą klienta

Bardzo istotnym elementem każdej pożyczki, niezależnie od tego, czy jest ona udzielana online, czy stacjonarnie, są jej koszty. Ich maksymalna wysokość wskazana jest w ustawie o kredycie konsumenckim. Odsetki od pożyczki nie mogą przekroczyć dwukrotnej wysokości odsetek ustawowych, równych sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Stopa referencyjna NBP jest obecnie równa 1,5 proc., dlatego maksymalne odsetki nie mogą przekroczyć 10 proc. w skali roku.

Dodatkowo na mocy ustawy z dnia 11 marca 2016 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym, firmy pożyczkowe muszą stosować się do limitów kosztów pozaodsetkowych pożyczek. Także w przypadku chwilówki online maksymalna wysokość kosztów tego typu nie może być wyższa niż suma 25 proc. całkowitej kwoty kredytu oraz 30 proc. kwoty zmiennej, uzależnionej od okresu kredytowania. Łączne koszty związane z zaciągnięciem i spłatą pożyczki nie mogą przekroczyć 100 proc. całkowitej sumy zobowiązania.

Postanowienia umowne
– nigdy nie podpisuj umowy bez czytania

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jeśli kwota pożyczki przekracza 500 zł, to umowa powinna być zawierana zawsze na piśmie. Pisemna umowa zabezpiecza interesy pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy. Zanim klient zaciągający pożyczkę złoży swój podpis pod przedstawionym dokumentem, powinien zapoznać się z jego treścią. W zapisach umowy mogą znaleźć się bowiem postanowienia, które będą niekorzystne dla pożyczkobiorcy i nałożą na niego wysokie koszty dodatkowe.

Umowa pożyczki udzielanej przez firmę pożyczkową na kwotę do 255,550 tys. zł jest w świetle obowiązującego prawa umową o kredyt konsumencki. Zgodnie z art. 30 ustawy o kredycie konsumenckim, w umowie takiej muszą znaleźć się informacje o:

  • wysokości całkowitej kwoty kredytu,
  • wysokości całkowitych kosztów kredytu, wraz z oprocentowaniem, prowizjami i opłatami, pobieranymi przez pożyczkodawcę,
  • harmonogramie spłaty pożyczki,
  • wysokości opłat i prowizji (w formie tabelarycznej),
  • możliwości przedterminowej spłaty zobowiązania,
  • możliwości odstąpienia od umowy kredytu konsumenckiego w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.

Jeśli jakikolwiek wymóg ze wskazanego artykułu ustawy o kredycie konsumenckim nie zostanie spełniony w umowie pożyczkowej, to pożyczkobiorca może powołać się na ten fakt i skorzystać z sankcji tzw. kredytu darmowego. Powinien on złożyć na ręce przedstawicieli firmy pożyczkowej pismo w formie oświadczenia, na mocy którego spłaci pożyczkę bez kosztów dodatkowych, w wysokości pożyczonego kapitału.

Bezpieczeństwo danych osobowych pożyczkobiorcy

Przy wnioskowaniu o pożyczkę w trybie online klient w wygodny sposób może pozyskać oczekiwane finansowanie. Wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz i dokona przelewu na symboliczną kwotę, aby zweryfikować swoją tożsamość. Problem w tym, że klient podaje tym samym swoje dane osobowe. Warto sprawdzić zatem, czy będą one w dostateczny sposób chronione.

Strona internetowa pożyczkodawcy powinna być zabezpieczona z wykorzystaniem protokołu SSL. Można to łatwo sprawdzić – przy pasku adresu powinien znajdować się symbol kłódki, a adres zaczynać się nie od „http”, tylko od „https” (na przykład https://www.moneyman.pl/). Protokół SSL oznacza, że komunikacja pomiędzy komputerem, klientem a serwerem pożyczkodawcy, w momencie zbierania jego danych osobowych, jest szyfrowana i zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Pamiętajmy o bezpieczeństwie!

Dzięki zachowaniu kilku zasad bezpiecznego pożyczania pieniędzy w sieci, pożyczkobiorca będzie mógł cieszyć się szybkim dostępem do środków finansowych, bez obaw o swoje dane osobowe oraz o to, że padnie ofiarą oszustów. Przy każdej pożyczce konsument powinien zastanowić się, czy na pewno jest ona dla niego niezbędna i racjonalnie podejmować decyzję o jej zaciągnięciu.

8 września 2017 16:07
[fbcomments]