0

Laborka z HiT-u dla nauczycieli

Akademickie Laboratorium HiT-u
Akademickie Laboratorium HiT-u
fot. UM Warszawy

Urzędnicy miejscy zorganizowali bezpłatne warsztaty dla nauczycieli w zakresie nauczania Historii i Teraźniejszości.

W ramach projektu „Akademickie Laboratorium HiTu!” 16 września ruszają wykłady z historii najnowszej oraz wiedzy o społeczeństwie dla warszawskich nauczycieli.

Zajęcia poprowadzą wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego – historycy, politolodzy, prawnicy, socjolodzy.

Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem jednostki szkoleniowej m.st. Warszawy: Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy:

Od 1 września, do szkół ponadpodstawowych wszedł nowy przedmiot Historia i Teraźniejszość, który zastąpił dotychczasowe zajęcia o wiedzy i społeczeństwie. Wraz z nowym przedmiotem pojawił się nowy podręcznik autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego. Warszawskie nauczycielki i warszawscy nauczyciele poddając w wątpliwość jakość dydaktyczną podręcznika uznali, że będą czekać na dopuszczenie przez MEiN drugiego podręcznika, albo uczyć będą w oparciu o własne materiały dydaktyczne.

Podręcznik „Historia i teraźniejszość”, którego autorami są Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński, Adam Cisek, ostatecznie uzyskał dopuszczenie.
W ramach projektu „Akademickie Laboratorium HiTu!” chcemy oddać głos najlepszym z najlepszych, wykładowcom akademickim, i w ten sposób wesprzeć nauczycieli w przygotowaniu metodycznym do realizacji zajęć z przedmiotu historia i teraźniejszość
.

Projekt jest realizowany wspólnie z Wydziałem Historii Uniwersytetu Warszawskiego i ma również na celu poszerzenie wiedzy uczestników na temat przemian politycznych, społecznych i kulturalnych na świecie po 1945 roku. To cykl 16 bezpłatnych warsztatów realizowanych w ciągu 8 spotkań – dodaje wiceprezydent.

Wykłady w ramach „Akademickiego Laboratorium HiTu!” rozpoczynają się 16 września, zapisy odbywają się za pośrednictwem strony: [LINK].

Tematyka zajęć obejmuje kluczowe zagadnienia z historii najnowszej i wos, obecne w nowej podstawie programowej HiT:

 • Państwo – społeczeństwo. Polska w latach 1945-1956;
 • Współczesne przemiany społeczno-kulturowe;
 • Europa Środkowo-Wschodnia w okresie „zimnej wojny”;
 • Państwo – społeczeństwo w PRL;
 • Integracja europejska. UE pod presją bieżących wyzwań;
 • Droga do wolności: od Solidarności do pierwszego demokratycznego rządu Tadeusza Mazowieckiego;
 • Transformacja ustrojowo-gospodarcza oraz przemiany społeczne w Polsce po 1989 r.;
 • Europa Środkowo-Wschodnia po rozpadzie bloku wschodniego;
 • Bliski Wschód w II połowie XX wieku i współcześnie;
 • Chiny – przeobrażenia wewnętrzne i relacje międzynarodowe w II połowie XX wieku i początku XXI wieku;
 • Społeczeństwa europejskie w II połowie XX wieku;
 • Prawa człowieka, konstytucjonalizm, demokracja – fundamenty kultury prawnej na lekcjach HiT;
 • Polska I połowy XXI wieku – wyzwania;
 • Dobre praktyki w nauczaniu HIT;
 • Jak chronić nasze prawa/prawa człowieka? Rzecznik Praw Obywatelskich i sądowe środki ochrony praw i wolności.

Zajęcia będą się odbywały na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie. Warunkiem zaliczenia zajęć jest 80%  obecności na wykładach.

Akademickie Laboratorium HiT-u

UM Warszawy

12 września 2022 14:04
[fbcomments]