0

Nowy bosmanat w Porcie Czerniakowskim

Bosmanat w Porcie Czerniakowskim - wizualizacja
Bosmanat w Porcie Czerniakowskim – wizualizacja
fot. GAB

Pracownia GAB Piotr Grabowski Architekt zwyciężyła w konkursie na projekt nowego bosmanatu w Porcie Czerniakowskim.

Sąd konkursowy wyłonił dziś zwycięzcę, który prócz nagrody pieniężnej, dostanie zaproszenie do negocjacji dotyczących realizacji projektu.

Zwycięzcą jest pracownia GAB Piotr Grabowski Architekt z Poznania.
Jest to pracownia rodzina prowadzona przez Katarzynę Osipowicz-Grabowską i Piotra Grabowskiego.

Bosmanat w Porcie Czerniakowskim - wizualizacja
Bosmanat w Porcie Czerniakowskim – wizualizacja
fot. GAB

Nagrodą jest 30 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji z Zarządem Zieleni, w trybie zamówienia z wolnej ręki, w sprawie wykonania projektu na podstawie złożonej pracy konkursowej.

Z uzasadnienia wyboru sądu konkursowego:

Nagrodę przyznaje się w szczególności za czytelny układ przestrzenny budynku, który niski, pokryty zielonym dachem, w południowej części terenu ukryty jest w widokach od trasy komunikacyjnej, a w części północnej stanowi akcent wysokościowy identyfikujący miejsce lokalizacji portu. Taka koncepcja ukształtowania zabudowy umożliwia zarówno zachowanie istniejącej wartości otwartego krajobrazu doliny Wisły w tym rejonie miasta, jak i wprowadza nową wartość architektonicznej dominanty, o gabarytach stosownych do nadrzędnej roli krajobrazu przyrodniczego, eksponującej szczególną rolę terenu Portu Czerniakowskiego w ciągu bulwarów nadwiślańskich.

Bosmanat w Porcie Czerniakowskim - wizualizacja biurowca
Bosmanat w Porcie Czerniakowskim – wizualizacja biurowca
fot. GAB

Drugą nagrodę, w wysokości 20 000 zł przyznano pracowni APA Wojciechowski Sp. z o.o., a trzecią nagrodę w wysokości 10 000 zł firmie Unism Sp. z o.o.

Jednoetapowy konkurs dotyczył koncepcji architektonicznej wielofunkcyjnego budynku usługowego z bosmanatem wraz z zagospodarowaniem terenu w Porcie Czerniakowskim w Warszawie. Z 29 zgłoszonych prac sąd konkursowy wybrał najlepszą, a także przyznał drugą i trzecią nagrodę oraz cztery wyróżnienia (dwa w formie nagrody pieniężnej i dwa honorowe).

Prace były oceniane pod kątem funkcjonalności wnętrza, walorów architektonicznych bryły budynku, a także zagospodarowania terenu. Pod uwagę wzięto m.in. propozycje związane z neutralnością klimatyczną i wpływem inwestycji na środowisko, a także uwzględnienie kosztów użytkowania i utrzymania inwestycji.

Stary biało-niebieski budynek bosmanatu zostanie zastąpiony przez nowoczesną, szklaną bryłę z ażurowymi stalowymi elementami wtopioną w okoliczną zieleń i betonowe nabrzeże.

Nowy budynek bosmanatu będzie otwarty dla mieszkańców zainteresowanych aktywną formą spędzania czasu na rzece.

Kiedy?

Budowa nowego bosmanatu ma się rozpocząć najwcześniej w przyszłym roku.

Do gotowego budynku będziemy mogli wejść za 3-5 lat.

Bosmanat w Porcie Czerniakowskim - wizualizacja
Bosmanat w Porcie Czerniakowskim – wizualizacja
fot. GAB

Brukowce

Bardzo ciekawe, czy zostaną zmienione dojścia do kej zrobione z brukowych „kocich łbów„, na których przeklinający żeglarze starają nie połamać sobie nóg.

25 kwietnia 2022 17:57
[fbcomments]