0

Stanowisko Rady w sprawie Toru Orzeł

Tor Orzeł rok 2021
Tor Orzeł – rok 2021
fot. UD Praga Płd.

Rada Dzielnicy Praga Południe przyjęła stanowisko w sprawie zagospodarowania terenu byłego toru kolarskiego Klubu Orzeł.

Rada opowiedziała się za stworzeniem w tym miejscu terenu o funkcji rekreacyjno-sportowej, atrakcyjnej dla wszystkich mieszkańców dzielnicy.

Szczegółowe zagospodarowanie terenu powinno wynikać z przeprowadzonych wcześniej konsultacji społecznych.

Urząd dzielnicy napisał:

Postulat uspołecznienia terenów po torze kolarskim zjednoczył radnych
we wtorek 8 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Dzielnicy Praga-Południe.

Wśród przyjętych uchwał znalazło się stanowisko Rady w sprawie terenów po dawnym torze kolarskim znajdującym się na terenach dawnego Klubu Sportowego „Orzeł”. Przy jego przyjmowaniu Rada wykazała się wyjątkową jednomyślnością, dzięki czemu stanowisko to zyskało poparcie wszystkich radnych uczestniczących w głosowaniu.

Radni jednogłośnie podkreślili przede wszystkim, iż tereny te muszą być przeznaczone na funkcje sportowo-rekreacyjne, z których korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy i że zamierzają dalej współpracować z Zarządem Dzielnicy na rzecz niedopuszczenia budownictwa mieszkaniowego lub usługowego na tej nieruchomości.

Rada Dzielnicy sprzeciwiła się jednak stanowczo pojawiającym się próbom zawężenia możliwych aktywności na tym terenie jedynie do jednej niszowej dyscypliny sportowej. Obszar ten ma bowiem służyć wszystkim mieszkańcom, a nie jedynie wąskiej grupie entuzjastów kolarstwa torowego. Radni podkreślają, iż określenie dokładnego przeznaczenia tego terenu nie może odbywać się pod dyktat wąskich grup interesu, ale jedynie poprzez szerokie konsultacje społeczne, które będą nakierowane na zaspokojenie potrzeb całej społeczności lokalnej.

Stanowisko radnych zostało także wsparte przez Zarząd Dzielnicy. Burmistrz Tomasz Kucharski zauważył, iż szacunkowe koszty odtworzenia toru kolarskiego wynoszą około 5 mln złotych, a jego roczne utrzymanie to co najmniej 100 tys. złotych. Taka inwestycja, z której regularnie korzystałoby jedynie około 40 osób jest zwyczajnie nieopłacalna. Trzeba zaś teren ten udostępnić jak najszerzej całemu społeczeństwu i tysiącom okolicznych mieszkańców.

Jednocześnie Burmistrz zapowiedział zorganizowanie na terenie dawnego toru szerokiej debaty społecznej o jego przyszłości. Jej termin zostanie ustalony, jak tylko zostaną zniesione obostrzenia epidemiologiczne.

Problem popadającego w ruinę toru, który stanowił smakowity kąsek dla dla różnych „pomysłodawców”,  zajmował mieszkańców i radnych dzielnicy od lat. Wielokrotnie występowała w tej sprawie wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Praga-Południe Katarzyna Bernadetta Olszewska.  Pisaliśmy o tych sprawach niejednokrotnie.

Przyjęcie stanowiska w trakcie ostatniego posiedzenie Rady Dzielnicy Praga Południe było spowodowane zapewne również wzrostem aktywności miejskich „aktywistów”, którzy przypomnieli sobie o Torze Orzeł ,
i emocjonalnie komentowanego wątku na społecznościowej grupie dotyczącej Kamionka i Pragi Południe.

Stanowisko Rady Dzielnicy Praga-Południe - w sprawie zagospodarowania terenu byłego Klubu Sportowego Orzeł
Stanowisko Rady Dzielnicy Praga-Południe – w sprawie zagospodarowania terenu byłego Klubu Sportowego Orzeł
fot. UD Praga Płd

Przeczytaj w archiwum:

10 czerwca 2021 07:21

Komentarze