0

Paweł Lisiecki burmistrzem Pragi Północ

Pawel Lisiecki - zdjęcie z czasów poselskich. Źr. arch. Pawła Lisieckiego
Pawel Lisiecki – zdjęcie z czasów poselskich.
fot. Źr. arch. Pawła Lisieckiego

W dniu wczorajszym rada dzielnicy Praga Północ wybrała ponownie Pawła Lisieckiego (PiS) na burmistrza.

Radny i burmistrz Pragi Północ, poseł dwóch kadencji (VIII i XI) został ponownie burmistrzem dzielnicy, z która jest związany od  dziecka.

Warszawiak

Paweł Lisiecki urodził się 14 sierpnia 1978 r. w w Szpitalu Praskim w Warszawie. W tej okolicy ukończył XX Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego przy ul. Objazdowej (Szmulki).

Jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (Archeologia w 2004 i Historia w 2011), ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej (Wyceny Nieruchomości w 2004) oraz Uniwersytecie Warszawskim (zarządzanie nieruchomościami w 2006).

Zawodowo zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami.

Polityk

W przeszłości związany był z Unią Polityki Realnej obecnie jest w PiS.
Był dyrektorem biura poselskiego Mariusza Błaszczaka w latach 2005-2007.
W 2007 r. został doradcą szefa Kancelarii Premiera.

Działacz

Jest współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia „Warszawiak na Swoim” oraz członkiem Stowarzyszenia KoLiber.

Radny

W latach 2002-2014 był radnym Pragi Północ

Burmistrz

W latach 2014-2016 burmistrzem dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy.

Poseł

W 2015 roku został wybrany posłem na Sejm VIII kadencji z listy PiS (6865 głosów).

Aktywność poselska:

 • 38 wystąpień na posiedzeniach Sejmu
 • 32 interpelacje, którym nadano bieg
 • 227 zapytań, którym nadano bieg
 • 6 zapytań, którym nie nadano biegu
 • 2 pytania w sprawach bieżących
 • 1 oświadczenie
 • 7691 razy głosował (z 8157 co stanowi 94.29% udziału)

Należał do komisji:

 • Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
 • do Spraw Petycji
 • Gospodarki i Rozwoju
 • Nadzwyczajna do spraw deregulacji

Należał do podkomisji:

 • nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi
 • nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
 • nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Należał do zespołów parlamentarnych:

 • ds. Prawa Spółdzielczego
 • ds. Reform Systemowych i Wolnorynkowych jako wiceprzewodniczący
 • ds. Stwardnienia Rozsianego
 • ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych jako wiceprzewodniczący
 • ds. Wspierania Polskiej Szermierki
 • ds. zbadania nieprawidłowości przy reprywatyzacji jako przewodniczący
 • ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r.
 • ds. Zwalczania Przestępstw Gospodarczych i Lichwy jako przewodniczący
 • na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej jako wiceprzewodniczący
 • na rzecz Prawa do Życia
 • Tenisa Stołowego
 • Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Poseł

W 2019 roku został ponownie wybrany posłem na Sejm IX kadencji z listy PiS (13093  głosów).

Aktywność poselska:

 • 30 wystąpień na posiedzeniach Sejmu
 • 13 interpelacji, którym nadano bieg
 • 83 zapytania, którym nadano bieg
 • 2 pytania w sprawach bieżących
 • 14 oświadczeń
 • 9140 głosował (z 9266 co stanowi 98.64% udziału)

Należał do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych:

 • Grupa Parlamentarna Polska-Macedonia Północna
 • Polsko-Indyjska Grupa Parlamentarna
 • Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna
 • Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny

Należał do zespołów parlamentarnych:

 • ds. Budowy Dróg Ekspresowych
 • ds. Budowy Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu
 • ds. Nordic Walkingu
 • ds. Opieki nad Osobami Niesamodzielnymi
 • ds. Polityki Młodzieżowej Państwa jako wiceprzewodniczący
 • ds. Przemysłu Drzewnego i Budownictwa Drewnianego jako wiceprzewodniczący
 • ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw 19-11-2019
 • ds. Rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich
 • ds. Suwerenności Energetycznej
 • ds. Uregulowania Gruntów pod Budynkami Spółdzielczymi jako przewodniczący
 • ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych jako sekretarz
 • ds. wprowadzenia w Polsce własności warstwowej jako przewodniczący
 • ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego jako przewodniczący
 • ds. współpracy ze Związkiem Samorządów Polskich
 • ds. Zmiany Ordynacji Wyborczej na Ordynację Mieszaną
 • ds. Zwalczania Przestępstw Gospodarczych i Lichwy jako przewodniczący
 • Energii i Klimatu
 • na rzecz Życia i Rodziny
 • Sportowy

W 2023 startował do Sejmu z listy PiS w 19 okręgu jednak nie uzyskał mandatu (22243 głosów).

Burmistrz

Dziś ponownie zasiadł w fotelu burmistrza na Pradze Północ gdzie rządzi Prawo i Sprawiedliwość.

Trudno uniknąć komentarzy, że to pokłosie utraty poselskiego mandatu.
Przegląd Praski pyta o to, w pierwszym wywiadzie, którego udzielił nowy burmistrza Pragi. Odsłania też
kulisy powrotu Pawła Lisieckiego do praskiego samorządu: [LINK]

Paweł Lisiecki - pierwsze zdjęcie ze starego gabinetu. Źr. profil społecznościowy X (TT) Pawła Lisieckiego
Paweł Lisiecki – pierwsze zdjęcie ze starego gabinetu.
fot. X (TT) Pawła Lisieckiego
6 stycznia 2024 09:39
[fbcomments]