0

Stanowisko PAN ws. Muzeum Ziemi

Willa Pniewskiego w Warszawie 2022. Fot. Adrian Grycuk (Wikimedia)
Willa Pniewskiego – w Warszawie w roku 2022
fot. Adrian Grycuk (Wikimedia)

Prezes Polskiej Akademii Nauk rozpoczął przygotowania do likwidacji Muzeum Ziemi w Warszawie.

Jak poinformowała nas pani Anna Bracik, Dyrektor Biura ds. Komunikacji i Informacji  Naukowej PAN, decyzja o likwidacji Muzeum Ziemi została podjęta. Jednak nie podjęto żadnej wiążącej decyzji o sprzedaży budynków mieszczących Muzeum Ziemi.

W informacji czytamy:

Stanowisko dot. Muzeum Ziemi

Prezes Polskiej Akademii Nauk rozpoczął przygotowania do likwidacji Muzeum Ziemi
w Warszawie przy alei na Skarpie 20/26 i przekazaniu zbiorów do muzeum funkcjonującego przy Instytucie Nauk Geologicznych PAN.

Polska Akademia Nauk nie ma możliwości dalszego finansowania Muzeum Ziemi w obecnej formule. Wynika to z przewidywanych wysokich kosztów renowacji siedziby Muzeum oraz ograniczeń budżetowych Kancelarii PAN uniemożliwiających kontynuację zatrudniania pracowników placówki.

Włączenie zbiorów Muzeum Ziemi do zasobów Instytutu Nauk Geologicznych PAN umożliwi ich dalsze wykorzystanie do działalności naukowej oraz ekspozycyjnej. Docelowo zbiory te winny być eksponowane w instytucji muzealnej gromadzącej cenne kolekcje Muzeum Ziemi PAN, Instytutu Paleobiologii PAN oraz Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. Polska jest jednym z nielicznych krajów europejskich nieposiadających muzeum historii naturalnej z prawdziwego zdarzenia.

Informujemy, że Polska Akademia Nauk nie podjęła żadnej wiążącej decyzji o sprzedaży budynków mieszczących Muzeum Ziemi. W przypadku rozważania takiej decyzji, zostanie ona podjęta z poszanowaniem zobowiązań obligujących PAN do zachowania funkcji kulturowych siedziby Muzeum Ziemi PAN.

Anna Bracik
Dyrektor
Biuro ds. Komunikacji i Informacji Naukowej PAN

Muzeum Geologiczne ING PAN mieści się w Ośrodku Badawczym w Krakowie stanowiącym część Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie.

Historię Willi Pniewskiego opowiada Hanna Dzielińska z TMH: [LINK]
w cyklu:
Stolica Historii. Przedstawiają członkowie Towarzystwa Miłośników Historii
w Warszawie.

Biały Pałacyk. Siedziba Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. Fot. Adrian Grycuk (Wikimedia)
Biały Pałacyk – siedziba Muzeum Ziemi PAN w Warszawie.
fot. Adrian Grycuk (Wikimedia)
7 sierpnia 2023 13:46
[fbcomments]