0

Walka na dzwony

Rosyjskie dzwony cerkiewne. Fot. Arch. autora
Rosyjskie dzwony cerkiewne
fot. Arch. autora

W cyklu „Stolica historii” o zmienności świata, czyli miru opowiada Piotr Jamski historyk, członek Towarzystwa Miłośników Historii.

Kolejny felieton pod wspólną nazwą: Stolica historii. Przedstawiają członkowie Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie, które są emitowane w każdą sobotę o 15:15, w nieco skróconej wersji, w Radiu Kolor.

Dziś drugi odcinek. Opowieść o prawosławnych dzwonach rozbrzmiewających w Warszawie przedstawia Piotr Jamski.

Podcast Radia Kolor jest pod tekstem.

Z cyklu:

Stolica historii. Przedstawiają członkowie
Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie.

Odcinek II:
Warszawo co słychać?
O zmienności świata, czyli miru..

Opowiada Piotr Jamski

W pierwszych 15-20 latach XIX wieku rządów carskich w Królestwie Polskim nie zbudowano żadnej nowej świątyni prawosławnej. W kolejnych dziesięcioleciach powstało kilkadziesiąt cerkwi, ale dopiero ostatnie ćwierć wieku XIX przyniosło boom budowlany w tym zakresie. Wówczas również w znaczący sposób wzrosła liczba świątyń prawosławnych w Warszawie. Według spisów oficjalnych przed rokiem 1914 funkcjonowało w niej prawie 50 cerkwi.

Prawosławny sobór katedralny św. Aleksandra Newskiego zbudowany na placu Saskim w okresie między 1894 a 1912 rokiem według projektu Leontija Benois. Fot. arch. autora
Prawosławny sobór katedralny św. Aleksandra Newskiego – zbudowany na placu Saskim w okresie między 1894 a 1912 rokiem według projektu Leontija Benois
fot. Arch. autora

Wówczas na terenie miasta było zameldowanych około 35 000 osób wyznania prawosławnego, co stanowiło nieco ponad 4% populacji. Ilościowe dysproporcje konfesyjne podkreślane były nawet  ówczesne przewodniki turystyczne. Mieszkańcy zmuszeni byli do permanentnej interakcji w słuchaniu dźwięków miasta, co można było odczuwać również jako swoistą „walkę na dzwony”.

Rosyjskie dzwony cerkiewne zdjęcie współczesne (2022). Fot. arch. autora.
Rosyjskie dzwony cerkiewne – zdjęcie współczesne (2022).
fot. Arch. autora

Symboliczne działanie w przestrzeni publicznej stanowiło jedną ze sfer manifestowania się władzy carskiej. W przypadku dzwonów konflikt ten był widoczny w sferze odmiennego traktowania i częstotliwości używania dzwonów. Poprzez odmienny sposób wzbudzania dźwięku przez większe ilościowo i wielkościowo zestawy instrumentów, dzielił Warszawę na „wschód” i zachód”. Przed wybuchem wojny Warszawa po prostu brzmiała charakterystycznymi melodiami ponad 200 dzwonów prawosławnych.

Widokówka (otkrytka) opisana po niemiecku przedstawiająca sobór Newskiego w Warszawie na placu Saskim. Fot. arch. autora.
Widokówka (otkrytka) opisana po niemiecku przedstawiająca sobór Newskiego w Warszawie na placu Saskim – przedstawiająca sobór Newskiego w Warszawie na placu Saskim
fot. Arch. autora

Znakomity rosyjski poeta Aleksander Błok dostrzegał w Warszawie tę nieprzystającą do mazowieckiej rzeczywistości nadreprezentację wojska i cerkwi, gdzie polskie elementy miasta „zagłuszały skutecznie wojskowe piszczałki i bas cerkiewnych dzwonów.

Z kolei we wspomnieniach Benedykta Hertza pobrzmiewa mimo wszystko skłonność do obiektywnych wartości muzycznych „prawosławnego dzwona”.
Pisał on:

Wiedziałem, że jako Polakowi nie powinny mi się one podobać, tymczasem (co robić?) słuchałem ich – ku własnemu zmartwieniu – z przyjemnością…
Był to pierwszy rozdźwięk w mojej duszy.

Wolnostojąca dzwonnica soboru Newskiego była w okresie swojego istnienia jedną z najwyższych budowli Warszawy (z wysokością 70 m ustępowała m.in. 75-metrowym wieżom kościoła św. Floriana). Fot. arch. autora.
Wolnostojąca dzwonnica soboru Newskiego – była w okresie swojego istnienia jedną z najwyższych budowli Warszawy (z wysokością 70 m ustępowała m.in. 75-metrowym wieżom kościoła św. Floriana)
fot. Arch. autora

Największy z warszawskich prawosławnych instrumentów ważył 27 174 kg i był piątym pod względem wielkości instrumentem w Rosji. Był prawie 3 razy większy od Zygmunta Wawelskiego. Jego dźwięk rozchodzący się z ponad 70 metrowej „sauronowej wieży” był doskonale słyszalny nie tylko w całej Warszawie, ale  dochodził do Wołomina, Otwocka, Nadarzyna, Pruszkowa, Legionowa, Zegrza… o Zielonce nie wspominając. Polski publicysta Władysław Wandke pisał o Soborze Aleksandra Newskiego na placu Saskim:

Te dzwony wyły i wyć miały po wsze czasy: koniec Polszy!

Cerkiew Marii Magdaleny na warszawskiej Pradze Fot. arch. autora.
Cerkiew Marii Magdaleny – na warszawskiej Pradze, 1869 rok. Ilustracja prasowa.
fot. Arch. autora

I przyszedł rok 1915 kiedy to niepowodzenia na froncie zmusiły Armię i Imperium Moskiewskie do odwrotu. Rosjanie próbowali zabrać ze sobą zarówno ludzi jak i przedmioty. Wówczas wywieziono niemal wszystkie prawosławne instrumenty. Warszawa, przycichła i zaczęła brzmieć inaczej. To co miało definiować audiosferę miasta na wieki uległo wyczekiwanej, ale jednak niespodziewanej zmianie.
Ruski, w sferze dzwonowej, Mir przestał istnieć.

Warszawa na krótko przed zdobyciem przez Niemców 1915 roku. Wycofywanie się Rosjan. Fotografia pocztówkowa z 1918 r. Most Kierbedzia. Fot. arch. autora.
Warszawa na krótko przed zdobyciem przez Niemców 1915 roku. Wycofywanie się Rosjan. Fotografia pocztówkowa z 1918 r. – most Kierbedzia
fot. Arch. autora

Piotr Jamski

jest pracownikiem Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jako historyk sztuki zajmuje się sztuka europejską XVII wieku, ze specjalnym uwzględnieniem zagadnień związków włosko-polskich dotyczących architektury i rzeźby tego czasu. W polu zainteresowań badawczych i inwentaryzacyjnych jest także dziedzictwo kulturowe na wschodnich ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i innych miejsc funkcjonowania kultury polskiej, a także dzieje dokumentacji dziedzictwa materialnego oraz historia ochrony zabytków na ziemiach polskich. Prowadzi badania w ramach pracowni kampanologicznej funkcjonującej w IS PAN.
Autor od tego roku jest członkiem Towarzystwa Miłośników Historii.

 

Podcast Radia Kolor

3:08 minuty

(kliknij logo)

Radio Kolor - Logo

Zobacz też:

 • I odcinek: [LINK]
  Uniwersytety na morzach i oceanach
 • III odcinek [LINK]
  „Belwederski” profesor
 • IV odcinek [LINK]
  Dżuma, cholera i inne plagi
 • V odcinek [LINK]
  Rosjanin kapitanem polskich piłkarzy.
  Na marginesie meczu z Niemcami w 1933 r.
 • VI odcinek [LINK]
  Magia tego samego nazwiska
 • VII odcinek [LINK]
  Warszawskie Dzwony Opatrzności
 • VIII odcinek [LINK]
  Wenecja a Warszawa
 • IX odcinek [LINK]
  Tekla z Bądarzewskich Baranowska
 • X odcinek [LINK]
  Pierwsza tranzycja płci w Polsce w 1937 roku
 • XI odcinek [LINK]
  Stefan Starzyński
 • XII odcinek [LINK]
  Opowieść o okupacyjnych wigiliach
16 października 2022 12:35
[fbcomments]