0

60 lat Towarzystwa Przyjaciół Warszawy

Logo Towarzystwa Przyjaciół Warszawy
Logo – Towarzystwa Przyjaciół Warszawy
fot. TPW

60 lat temu, 18 marca 1963 roku, powstało Towarzystwo Przyjaciół Warszawy,  którego sensem istnienia i najwyższym celem działalności jest, według statutu, dobro Warszawy i jej mieszkańców.

Towarzystwo, mimo oficjalnego powstania 18 marca 1963 roku, uważa się za kontynuatora tradycji towarzystw powstałych w latach wcześniejszych.

Towarzystwo zostało powołane na uroczystym zebraniu członków założycieli i sympatyków w Sali Canaletta Muzeum Narodowego w Warszawie

Na zebraniu organizacyjnym przy udziale szerokiej reprezentacji społeczności Warszawy, przedyskutowany został projekt Statutu Towarzystwa Przyjaciół Warszawy i wybrane zostały tymczasowe władze Towarzystwa w postaci Zarządu, który tego samego dnia ukonstytuował się jak następuje:

 • Prezes – Stanislaw Loren­tz
 • Wiceprezes – Ludwik Kasiński,
 • Wiceprezes – Dobrosław Kobielski,
 • Wicepre­zes – Jerzy Wołczyk,
 • Skarbnik – Jerzy Bertold,
 • Sekretarz – Bronisław Wroblewski,
 • Członkowie Prezydium:
  Adolf Ciborowski, Leszek Wyszyński
 • Członkowie Za­rządu:
  Boguslaw Antas, Kazimierz Brandys, Janusz Durko,
  Aleksander Gieysztor, Jerzy Grabowski, Stanislaw Herbst,
  Jerzy Loth, Tadeusz Łepkowski, Czesław Man­kiewicz,
  Karol Małcużyński, Stanislaw Szwalbe.

Uchwala zebrania organizacyjnego z dnia 18 marca 1963 r. akceptując w zasa­dzie projekt Statutu zaleciła Zarządowi, aby projekt ten uzgodnił w szczegółach z właściwymi władzami rejestracyjnymi oraz uzyskał w możliwie najszybszym czasie zatwierdzenie Statutu oraz rejestrację Towarzystwa z prawem działalności na całym obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Ostateczną formę udało się jednak nadać Statutowi dopiero po wielu konsul­tacjach i konferencjach z innymi stowarzyszeniami i z przedstawicielami władz, dlatego zatwierdzenie jego nastąpiło z dużym opóźnieniem.

25 listopada 1963 roku Urząd Spraw Wewnętrznych przy Prezydium Rady Na­rodowej m. st. Warszawy zatwierdził Statut w nowej wersji, przedstawionej przez Zarząd Główny i zarządził wpisanie Towarzystwa Przyjaciół Warszawy do war­szawskiego rejestru stowarzyszeń i związków.

Główne zadanie powierzono przez zebranie organizacyjne z dnia l8.III.1963 zostało zatem wykonane.

Prezesi Towarzystwa Przyjaciół Warszawy:

 • Stanisław Lorentz (1963 – 1991)
 • Lech Królikowski (1993 – 2013)
 • Beata Michalec (15.06.2013 – 20.03.2019)
 • Renata Marut (od 21.03.2019)

Aktualnie

Skład Zarządu Głównego

Prezydium

 • Renata Marut — prezes
 • Radosław Potrac — wiceprezes
 • Zbigniew Sieszycki — wiceprezes
 • Rafał Krupa — sekretarz
 • Sylwia Polesiak — skarbnik
 • Krzysztof Adamczyk — członek Prezydium
 • Jolanta Bąbik — członek Prezydium
 • Małgorzata Brzózka-Warś — członek Prezydium
 • Kamila Gelert— członek Prezydium
 • Katarzyna Kaczmarska — członek Prezydium
 • Marlena Salwowska — członek Prezydium

Prezesi Oddziałów

 • Hanna Kusiak (Oddział Akademicki im. prof. Jana Zachwatowicza)
 • Stanisława Cyngot (Oddział Anin)
 • Maciej Bartosiak (Oddział Bemowo)
 • Mariola Rabczon-Mazowiecka (Oddział Białołęka)
 • Katarzyna Spoczyńska-Król (Oddział Miłośników Bródna)
 • Marianna Czech (Oddział Centrum)
 • Michał Rybak(Oddział KORT)
 • Elżbieta Wolffgram (Oddział Powiśle)
 • Waldemar Klimek (Towarzystwo Przyjaciół Pragi — Oddział TPW)
 • Artur Buczyński (Oddział Sadyba-Wilanów)
 • Krystyna Gott (Towarzystwo Przyjaciół Saskiej Kępy — Oddział TPW)
 • Zbigniew Juszkiewicz (Oddział Stare Miasto)
 • Ewa Skrońc-Bielak (Oddział Tarchomin)
 • Aleksandra Stelmach-Ossowska (Oddział Targówek Fabryczny, Mieszkaniowy i Zacisze)
 • Elżbieta Jastrzębska (Oddział Ursus)
 • Ryszard Zięciak (Oddział Ursynów)
 • Bogusława Baszun (Oddział Żoliborz-Bielany)

Przewodniczący komisji
działających przy Zarządzie Głównym

 • August Adam Dobiecki (Komisja Inżynierii i Komunikacji)
 • Janusz Owsiany (Komisja Etyki)
 • dr hab. Mikołaj Madurowicz (Komisja Historyczna)

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy

 • Marta Tarasiuk-Wścieklicka — przewodnicząca
 • Roman Lulis — sekretarz
 • Sebastian Stranianek — członek Komisji
 • Barbara Waszak — członek Komisji
 • [Wakat] — członek Komisji
18 marca 2023 06:00
[fbcomments]