0

Drugie życie Pomnika Jana III Sobieskiego

Pomnik Jana III Sobieskiego
fot. Wikipedia

W dniu 28.08.2014 r. Rada Warszawy wyraziła zgodę na wzniesienie pomnika Króla Jana III Sobieskiego i Królowej Marysieńki w pasie między jezdniami ul. Oś Królewska – po zachodniej stronie z ul. Sarmacką.

Część figuralną pomnika stanowić będzie rzeźba „Pierwszy Obywatel Wilanowa” przedstawiająca siedzącego Jana III Sobieskiego ze stojącą obok Marysieńką autorstwa Edwarda Jelińskiego (monument wyłoniono w drodze konkursu rozpisanego w maju 1997 r.) Stanął on w 1999 r. w pobliżu skrzyżowania al. Wilanowskiej z ul. Przyczółkową.

Rzeźba została nabyta przez Dzielnicę Wilanów od Fundacji Budowy Pomnika Jana III Sobieskiego. Jej ponowne „wzniesienie” jest związane z projektowanym, nowym zagospodarowaniem terenu ul. Oś Królewska na odcinku pomiędzy ul. Sarmacką i al. Rzeczypospolitej, wykonywanej przez Dzielnicę Wilanów.

Oś Królewska jest wpisana do rejestru zabytków nieruchomych. Stołeczny Konserwator Zabytków wydał zgodę na zagospodarowanie tego obszaru uznając, że wykonanie prac nie naruszy kompozycyjnego układu założenia urbanistycznego Wilanowa. W ten sposób zaniedbany fragment miasta odzyska blask i stanie się (jak ma nadzieję Burmistrz) „salonem” dzielnicy.

28 sierpnia 2014 17:54

Komentarze