0

Varsaviana 2016-2017

Wycinek z zaproszenia.

Zapraszamy na uroczystość wręczenia dyplomów honorowych autorom książek nagrodzonych w Konkursie im. Hanny Szwankowskiej edycji Varsaviana 2016/2017.

Kiedy i gdzie?

 • 16 października 2017 r. (poniedziałek)
 • o godz. 17:00
 • w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
 • przy ul. Koszykowej 26/28.

Lista nominowanych pozycji.

Varsaviana 2016/2017

 • Anna Bażenowa
  Historycy Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego 1869-1915 : nauka i polityka. Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2016.
 • Grzegorz Paweł Bąbiak
  Funeralia narodowe : pogrzeby patriotyczne Polaków w czasach niewoli : (eseje historyczne).
  Warszawa : Instytut Historii PAN, 2016.
 • Przemysław Benken
  Tajemnica śmierci Jana Rodowicza Anody.
  Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016.
 • Aleksandra Bernatowicz
  Malarze w Warszawie czasów Stanisława Augusta. Status – Aspiracje – Twórczość. Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2016.
 • Emilia : meble, muzeum, modernizm.
  Teksty:
  Łukasz Bireta, Błażej Brzostek, Aleksandra Kędziorek, Cezary Lisowski, Marcel Andino Velez;
  dyskusja:
  prof. Waldemar Baraniewski, Tomasz Fudala, Michał Krasucki, Joanna Mytkowska;
  fotografie:
  Maja Wirkus.
  Kraków: Wydawnictwo Karakter;
  Warszawa: Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 2016.
 • Andrzej Franciszek Cichocki
  Od Augusta Mocnego do Augusta III: doniesienia z Warszawy Andrzeja Cichockiego z lat 1732-1734.
  Wydał Jerzy Dygdała.
  Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, cop. 2016.
 • Rafał Dmowski, Artur Kamecki
  Na sygnale i nie tylko : Pogotowie Ratunkowe w Warszawie w latach 1897-2015.
  Siedlce: Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych „Sigillum”, 2016.
 • Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1816-1915.
  Redaktor naukowy Tomasz Kizwalter.
  Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.
 • Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1915-1945.
  Redaktor naukowy Piotr M. Majewski.
  Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.
 • Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego po 1945
  Redaktor naukowy Piotr M. Majewski.
  Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.
 • Gawkowski Robert
  Poczet Rektorów Uniwersytetu Warszawskiego.
  Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.
 • Getto warszawskie. Cz. 1.
  Redakcja naukowa Tadeusz Epsztein, Katarzyna Person.
  Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.
  Getto warszawskie. Cz. 2.
  Redakcja naukowa Tadeusz Epsztein.
  Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.
 • Maria Klawe-Mazurowa 
  Z Meklemburgii do Warszawy. Dzieje potomków Jana Henryka Klawe.
  Warszawa, [s.n.]., 2017.
 • Łukasz Lubryczyński, Karolina Wanda Gańko
  Dorożkarstwo warszawskie w XIX wieku.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016.
 • Piotr Łopuszański
  Warszawa literacka w okresie międzywojennym.
  Warszawa: Prószyński i S-ka, 2017.
 • Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk
  Kobiety w obronie Warszawy : Ochotnicza Legia Kobiet (1918-1922) i Wojskowa Służba Kobiet ZWZ-AK (1939-1945).
  Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016.
 • Tomasz Mościcki
  Warszawskie sezony teatralne 1944-1949.
  Warszawa: Fundacja Historia i Kultura, cop. 2016.
 • Joanna Nalewajko-Kulikov
  Mówić we własnym imieniu : prasa jidyszowa a tworzenie żydowskiej tożsamości narodowej (do 1918 roku).
  Warszawa: Instytut Historii PAN
  Wydawnictwo Neriton, 2016.
 • Małgorzata Omilanowska
  Kreacja, konstrukcja, rekonstrukcja : studia z architektury XIX-XXI wieku.
  Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2016.
 • Monika Piątkowska
  Prus : śledztwo biograficzne.
  Kraków: Wydawnictwo Znak, 2017.
 • Małgorzata Popiołek 
  Od kamienicy do muzeum : historia siedziby Muzeum Warszawy na Rynku Starego Miasta.
  Warszawa: Muzeum Warszawy, 2016.
 • Prasa getta warszawskiego: Bund i Cukunft. Cz. 1
  Bund – opracowała Martyna Rusiniak-Karwat,
  Cukunft – opracowała Alicja Jarkowska-Natkaniec.
  Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2016.
 • Prasa getta warszawskiego: Poalej Syjon Lewica i Poalej Syjon Prawica.
  Opracowali:
  Eleonora Bergman, Tadeusz Epsztein, Maciej Wójcicki.
  Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.
 • Jolanta Putkowska
  Warszawskie rezydencje na przedmieściach i pod miastem w XVI – XVIII wieku.
  Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, cop. 2016.
 • Rolf Malte 
  Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim: Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie (1864-1915).
  Warszawa:
  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.
 • Lidia Sadkowska-Mokkas
  Warszawa skamandrytów.
  Warszawa: Bellona, cop. 2016.
 • Tomasz Siewierski
  Marian Małowist i krąg jego uczniów : z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2016.
 • Dominika Skiba
  Cyganeria artystyczna i cyganowanie w artystycznej Warszawie.
  Wrocław: Ossolineum, 2016
 • Słownik architektów i budowniczych środowiska warszawskiego XV-XVIII wieku.
  Redakcja naukowa:
  Paweł Migasiewicz, Hanna Osiecka-Samsonowicz, Jakub Sito.
  Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2016.
 • Leon Sowa Andrzej  
  Kto wydał wyrok na miasto? Olany operacyjne ZWZ-AK (1940-1944) i sposoby ich realizacji.
  Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2016.
 • Aniela Steinsbergowa
  Widziane z ławy obrończej.
  Warszawa: Towarzystwo „Więź”
  wyd. we współprac. z Muzeum Historii Polski, cop. 2016.
 • Walczak Dariusz.
  Tramwajem przez Stadt Warschau czyli Okupacyjne dzieje warszawskiej komunikacji miejskiej w latach 1939-1945.
  Rybnik: Wydawnictwo „Eurosprinter”, 2016.

Dział Varsavianów, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Woj. Mazowieckiego.

11 października 2017 07:16

Komentarze