0

Tramwaj na Gocław

Tramwaj
fot. MPawlik

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie utrzymało w mocy decyzję   o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy trasy tramwajowej na Gocław.

W ramach inwestycji powstanie trasa o przebiegu:

 • pętla Gocław
  – ul. gen. Bora-Komorowskiego
  – rezerwa pod al. Tysiąclecia (przy Os. Saska)
  – równolegle wzdłuż Kanału Wystawowego (po stronie wschodniej)
 • do al. Waszyngtona,

tj. zgodnie z wariantem oznaczonym jako „2C” w publikowanych przez Tramwaje Warszawskie materiałach.

Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach TW wykonają nasadzenia drzew i krzewów, a także zapewnią ciągłość powiązań przyrodniczych, krajobrazowych przestrzennych i funkcjonalnych w układzie miasta. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, torowisko będzie miało zabudowę trawiastą.

Spółka TW kontynuuje prace nad koncepcją programowo-przestrzenną oraz koncepcją architektoniczno-urbanistyczną zagospodarowania terenu (krajobrazu) wzdłuż trasy tramwajowej i Kanału Wystawowego. W III – IV kwartale tego roku planujemy przeprowadzić kolejny etap działań konsultacyjno-partycypacyjnych ponieważ chcemy wspólnie ze społecznością lokalną zaprojektować otoczenie i przestrzeń publiczną. Pracujemy także nad przebiegiem trasy przez Trasę Łazienkowską oraz nad geometrią torowiska przyszłej trasy.

 Dzięki budowie nowej trasy nastąpi:

 • skrócenie czasu podróży transportem zbiorowym – przewidywany czas przejazdu z pętli Gocław do stacji Metro Centrum wyniesie ok. 17 min.(obecnie autobus ok. 25 minut w godzinach szczytu);
 • poprawa dostępności Gocławia i Saskiej Kępy z i do innych dzielnicy Warszawy, w tym Śródmieścia, Ochoty i Pragi;
 • podniesienie komfortu podróżowania – w ramach projektu przewidywany jest zakup nowego taboru tramwajowego, zaś optymalizacja układu linii komunikacyjnych pozwoli zwiększyć liczbę dostępnych miejsc dla pasażerów;
 • poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez zmniejszenie łącznej emisji hałasu i podniesienie jakości powietrza w wyniku zachęcenia do korzystania  z transportu zbiorowego wysokiej jakości;
 • poprawa estetyki przestrzeni publicznej i zwiększenie powiązań pieszo-rowerowych między Saską Kępą a Gocławiem;
 • podniesienie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych i rowerzystów.

Realizację robót Tramwaje Warszawskie przewidują ramowo w latach 2019-2021, po  wykonaniu dokumentacji projektowej. Oceniają, że sam proces budowlany potrwa dwa lata (dwa sezony budowlane).

13 lipca 2017 00:17

Komentarze