0

BGK wspiera Mazowsze

na monetach zielone rośliny
fot. BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmuje wnioski o preferencyjne pożyczki Jessica 2, które sfinansują inwestycje rewitalizacyjne na Mazowszu.

Z puli ponad 130 mln zł mogą skorzystać m.in. przedsiębiorcy i samorządy.
Środki pochodzą z regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020 (RPO WM 2014–2020) i ze środków własnych BGK.

BGK udziela finansowania na preferencyjnych warunkach – oprocentowanie pożyczki to nawet 0,25 proc. w skali roku, bez dodatkowych opłat i prowizji.

Maksymalna kwota jednej pożyczki to 20 mln zł, a okres spłaty – do 15 lat, z karencją w spłacie do 4 lat od rozpoczęcia realizacji inwestycji. Dzięki temu, że pożyczki udzielane są ze środków regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020, ich oprocentowanie może być znacznie niższe, niż w przypadku kredytów komercyjnych. Im projekt jest bardziej społeczny i poprawiający życie mieszkańców lub rozwiązujący występujące na danym obszarze problemy, tym oprocentowanie pożyczki jest niższe.

Samorząd województwa mazowieckiego na preferencyjne pożyczki przeznaczył ok. 103 mln zł, zaś BGK – ok. 28 mln zł.

Przemysław Cieszyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego:

Projekty, które będziemy wspierać, przede wszystkim powinny aktywizować społecznie i gospodarczo obszary miejskie. Taką inicjatywą może być np. odrestaurowanie zaniedbanego budynku z przeznaczeniem na nowe cele. Warto podkreślić, że z całej puli ok. 40 mln zł przeznaczone zostanie wyłącznie na rewitalizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych. W takim przypadku elementem projektu może być również termomodernizacja. Jestem przekonany, że dzięki naszemu wsparciu poprawi się jakość życia wielu mieszkańców regionu.

Z preferencyjnych pożyczek rewitalizacyjnych mogą skorzystać przedsiębiorcy planujący inwestycje na Mazowszu, mazowieckie samorządy, spółki komunalne, instytucje edukacyjne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego. Wniosek o pożyczkę mogą złożyć także mazowieckie organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, rynku pracy oraz kultury, jak również kościoły i związki wyznaniowe.

Wnioski o pożyczkę przyjmuje BGK Region Mazowiecki: [LINK].
Można je składać aż do wyczerpania środków.

Pożyczki Jessica 2 to kontynuacja dobrych praktyk z poprzedniej perspektywy unijnej, kiedy województwo mazowieckie przeznaczyło na tego rodzaju finansowanie ok. 200 mln zł. Środki te wsparły realizację wielu ważnych i pożądanych inwestycji jak np.:
rozbudowa bazy dydaktycznej Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Helenów”, które od ponad 90 lat pomaga niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży, renowacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Teodozji Majewskiej w Warszawie należącego do Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie swoją siedzibę ma teraz Instytut Dziennikarstwa UW, modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej dla Piaseczna.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując z innymi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP.
BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

12 czerwca 2018 08:38

Komentarze