0

Mazowiecki Tadeusz Mazowiecki

Tadeusz Mazowiecki listopad 1989
Tadeusz Mazowiecki – listopad 1989
fot. Artur Klose (Wikimedia)

W historycznej stolicy Mazowsza i stolicy Polski zostanie upamiętniony pierwszy premier pierwszego niekomunistycznego rządu sprzed 30 lat.

Tadeusz Mazowiecki

urodził się w Płocku 18 kwietnia 1927 r.,
zmarł w Warszawie 28 października 2013 r.

W 30. rocznicę powołania pierwszego niekomunistycznego rządu po II wojnie światowej, którego został premierem, w Płocku i Warszawie zostaną odsłonięte jego pomniki.

Płock

Jak dowiadujemy się z Dziennika Płockiego :

Joanna Banasiak ze stowarzyszenia budowy pomnika, dyrektor Książnicy Płockiej:

Pomnik przedstawia Tadeusza Mazowieckiego, który stoi przy ławeczce i z nostalgią spogląda na Małachowiankę. Ławeczka, człowiek u schyłku życia, bo taka jest postać premiera i szkoła, miejsce, gdzie rozpoczął swą piękną, mądrą młodość. To taka klamra zamykająca całe jego życie

Małachowianka to nazwa jaką mieszkańcy Płocka mają dla obecnego Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego. Tam właśnie w 1946 r. Tadeusz Mazowiecki ukończył gimnazjum.

W 2000 r. w plebiscycie lokalnych mediów Mazowiecki został wybrany przez mieszkańców rodzinnego miasta na Płocczanina Stulecia. W 2011 r. otrzymał natomiast tytuł Honorowego Obywatela Płocka.

Tadeusz Mazowiecki, dziękując wówczas za wyróżnienie podczas specjalnej sesji płockich radnych, mówił m.in., że przyznany tytuł uważa za wielki dar.

Tadeusz Mazowiecki powiedział wtedy:

Wszystko, co starałem się robić dla Polski, było także dla Płocka.

W środę 11 września o godz. 16:00, w rodzinnym mieście Tadeusza Mazowieckiego odsłonięty zostanie pomnik premiera.

10 września 2019 15:26