0

Mazowiecki Tadeusz Mazowiecki

Tadeusz Mazowiecki listopad 1989
Tadeusz Mazowiecki – listopad 1989
fot. Artur Klose (Wikimedia)

W historycznej stolicy Mazowsza i stolicy Polski zostanie upamiętniony pierwszy premier pierwszego niekomunistycznego rządu sprzed 30 lat.

Tadeusz Mazowiecki

urodził się w Płocku 18 kwietnia 1927 r.,
zmarł w Warszawie 28 października 2013 r.

W 30. rocznicę powołania pierwszego niekomunistycznego rządu po II wojnie światowej, którego został premierem, w Płocku i Warszawie zostaną odsłonięte jego pomniki.

Płock

Jak dowiadujemy się z Dziennika Płockiego :

Joanna Banasiak ze stowarzyszenia budowy pomnika, dyrektor Książnicy Płockiej:

Pomnik przedstawia Tadeusza Mazowieckiego, który stoi przy ławeczce i z nostalgią spogląda na Małachowiankę. Ławeczka, człowiek u schyłku życia, bo taka jest postać premiera i szkoła, miejsce, gdzie rozpoczął swą piękną, mądrą młodość. To taka klamra zamykająca całe jego życie

Małachowianka to nazwa jaką mieszkańcy Płocka mają dla obecnego Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego. Tam właśnie w 1946 r. Tadeusz Mazowiecki ukończył gimnazjum.

W 2000 r. w plebiscycie lokalnych mediów Mazowiecki został wybrany przez mieszkańców rodzinnego miasta na Płocczanina Stulecia. W 2011 r. otrzymał natomiast tytuł Honorowego Obywatela Płocka.

Tadeusz Mazowiecki, dziękując wówczas za wyróżnienie podczas specjalnej sesji płockich radnych, mówił m.in., że przyznany tytuł uważa za wielki dar.

Tadeusz Mazowiecki powiedział wtedy:

Wszystko, co starałem się robić dla Polski, było także dla Płocka.

W środę 11 września o godz. 16:00, w rodzinnym mieście Tadeusza Mazowieckiego odsłonięty zostanie pomnik premiera.

Szkoła, do której uczęszczał, otrzyma pamiątki związane z politykiem.
Odbędzie się też panel dyskusyjny Tadeusz Mazowiecki, premier rządu, który zmienił Polskę.

W uroczystościach udział wezmą władze miasta, województwa, inicjatorzy budowy pomnika: Krzysztof Borkowski,  Joanna Banasiak, oraz goście a wśród nich m.in. prof. Andrzej Friszke, prof. Aleksander Hall, Waldemar Kuczyński i Stanisław Ciosek

Warszawa

Dzień później, 12 września, o godz. 9:00 przy ulicy ul. Kopernika 34 odbędzie się  odsłonięcie popiersia Tadeusza Mazowieckiego.

W uroczystości udział wezmą m.in.: Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy i Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady Miasta.

Po odsłonięciu popiersia na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się debata byłych prezydentów RP w 30. rocznicę powołania rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego w auli im. A. Mickiewicza w Auditorium Maximum UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28.

Udział w debacie zapowiedzieli byli prezydenci RP: Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski.

Debata poświęcona będzie aktualności przesłania premiera T.Mazowieckiego i jego rządu. Paneliści będą starali się wskazać, co z dziedzictwa pierwszego niekomunistycznego premiera jest ważne i aktualne także dzisiaj.

Debatę poprowadzi prof. Mirosław Wyrzykowski, przewodniczący Rady Katedry im. Tadeusza Mazowieckiego.

Spotkanie z udziałem prezydentów RP organizuje Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz miasto stołeczne Warszawa.

Zdjęcia pomników opublikujemy po ich odsłonięciu.

10 września 2019 15:26

Komentarze