0

Nowy szef KSP

Przemawia Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk. Z lewej nowe Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej
W Komendzie Stołecznej Policji – Przemawia Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk. Z lewej nowe Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej
fot. Marek Szałajski

Nadinspektor Paweł Dobrodziej do Pałacu Mostowskich  przyjechał z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie.

Komendant Główny Policji powołał na stanowisko Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja,  dotychczasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Uroczystość z udziałem Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka oraz kadry kierowniczej stołecznego garnizonu odbyła się w Białej Sali Komendy Stołecznej Policji.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Dyrektor Porządku Publicznego MSWiA Andrzej Sprycha, Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji oraz Kapelan KSP ks. Józef Jachimczak.

Następnie odczytano rozkaz Komendanta Głównego Policji o delegowaniu z urzędu do pełnienia służby z jednoczesnym powierzeniem obowiązków Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawłowi Dobrodziejowi z dniem 16 listopada br.

Nadinspektor Paweł Dobrodziej służy w Policji od ponad 27 lat. Od 11 lutego 2016 r. zajmował stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Komendant Główny Policji w swoim przemówieniu w pierwszej kolejności podziękował całej kadrze stołecznego garnizonu za zaangażowanie w przygotowanie i profesjonalne zabezpieczenie obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Słowa uznania skierował do dowodzącego operacją mł. insp. Andrzeja Krajewskiego, pełniącemu dotychczas obowiązki Komendanta Stołecznego Policji.

Nadinspektor Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji:

Garnizon stołeczny jest wzorem ze względu na liczbę zadań i obciążenie, nieporównywalne do innych komend wojewódzkich. Jestem przekonany, że nadinsp. Paweł Dobrodziej zagwarantuje wysoką jakość służby i pracy. Jest osobą wymagającą, ale działającą w poczuciu sprawiedliwości. Życzę Panu Komendantowi sukcesów, a z tak dobrym zespołem ludzi, nie będzie to takie trudne.

Nadinspektor Paweł Dobrodziej
podziękował za okazane zaufanie i podkreślił, że objęcie stanowiska Komendanta Stołecznego Policji to wielkie wyróżnienie:

–Są dwie wartości, które cenię w służbie najbardziej, to dyspozycyjność i lojalność. Jestem wymagający, ale otwarty na dialog i szukanie kompromisu. Chcę być dla Was wsparciem i tarczą. Liczę na naszą dobrą współpracę.

 

Nadinspektor Paweł Dobrodziej

urodził się 15 maja 1970 roku w Łodzi.
Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1990 roku w Komendzie Rejonowej Łódź-Polesie.
Następnie pracował Wydziale Kryminalnym KWP w Łodzi.
Przez lata swojej kariery zawodowej związany był z pionem kryminalnym i zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. Zajmował szereg stanowisk wykonawczych, a następnie kierowniczych.

Od 1998 r. pracował w Wydziale XIV w Łodzi Biura Do Walki z Przestępczością Zorganizowaną KGP. Od 2000 r. kolejne lata jego zawodowej kariery związane były z Wydziałem XVI z siedzibą w Łodzi Centralnego Biura Śledczego KGP.

W 2007 r. objął stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Łodzi CBŚ KGP, a w 2011 r. – naczelnika tego wydziału. Od września 2014 r. p.o. Naczelnika Zarządu CBŚP w Łodzi, a od  kwietnia 2015 r. – Naczelnik Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Łodzi. Z dniem 11.02.2016 r. powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Odznaczony został Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Złotą, Srebrną i Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.
Wśród wielu pasji i zainteresowań zdecydowanie dominują sporty walki, którymi zajmuje się od 30 lat.

Komenda Stołeczna Policji

16 listopada 2017 12:30

Komentarze