0

Grzegorz Brudziński prezesem Polskiego Związku Zapaśniczego

Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego 2016-2020
Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego – 2016-2020
fot. Andrzej Głaz

5 listopada 96 delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego wyłoniło ze swego grona nowego Prezesa.

Od pewnego czasu, po zakończeniu igrzysk olimpijskich, w polskich związkach sportowych prowadzone są podsumowania dotyczące nie tylko wyników, ale i całego okresu przygotowawczego do udziału w igrzyskach.

Podsumowania zbiegają się z końcem kadencji dotychczasowych władz związków. Podobnie miało być w Polskim Związku Zapaśniczym. Tu jednak życie przyniosło przykrą niespodziankę: 18 października 2016 roku zmarł – w wieku zaledwie 41 lat – Prezes Związku, Grzegorz Pieronkiewicz.

Mimo śmierci prezesa, Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego odbyło się w planowanym terminie, tj. 5 listopada 2016 roku. Do siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego dotarło dziewięćdziesięciu sześciu spośród 97 delegatów.

Niezwykle gorąco, owacjami na stojąco, powitano brązową medalistkę Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, Monikę Michalik, oraz jej sztab. Gratulacje złożył między innymi prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Andrzej Kraśnicki.

Oczywiście, jak to na spotkaniach sprawozdawczo-wyborczych bywa, najwięcej emocji budziła kwestia wyboru nowego prezesa Polskiego Związku Zapaśniczego. W pierwszym głosowaniu został wybrany na tę funkcję Grzegorz Brudziński, który pokonał Andrzeja Suprona stosunkiem głosów 57:39.

Podczas dyskusji dużo miejsc zajęły kwestie dotyczące dalszego rozwoju zapasów w Polsce, a zwłaszcza sprawa finansowania, organizacji szkolenia oraz współpracy z potencjalnymi sponsorami, z ministerstwami i samorządami. W tym ostatnim kontekście niżej podpisany – jako delegat Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Zapaśniczego – wskazał na bardzo dobrą współpracę z władzami Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, przypominając, że samorząd Targówka był jednym z pierwszych, który oficjalnie zaprotestował przeciwko próbom wycofania zapasów z programu igrzysk olimpijskich.

7 listopada 2016 17:14