0

Grzegorz Brudziński prezesem Polskiego Związku Zapaśniczego

Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego 2016-2020
Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego – 2016-2020
fot. Andrzej Głaz

5 listopada 96 delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego wyłoniło ze swego grona nowego Prezesa.

Od pewnego czasu, po zakończeniu igrzysk olimpijskich, w polskich związkach sportowych prowadzone są podsumowania dotyczące nie tylko wyników, ale i całego okresu przygotowawczego do udziału w igrzyskach.

Podsumowania zbiegają się z końcem kadencji dotychczasowych władz związków. Podobnie miało być w Polskim Związku Zapaśniczym. Tu jednak życie przyniosło przykrą niespodziankę: 18 października 2016 roku zmarł – w wieku zaledwie 41 lat – Prezes Związku, Grzegorz Pieronkiewicz.

Mimo śmierci prezesa, Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego odbyło się w planowanym terminie, tj. 5 listopada 2016 roku. Do siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego dotarło dziewięćdziesięciu sześciu spośród 97 delegatów.

Niezwykle gorąco, owacjami na stojąco, powitano brązową medalistkę Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, Monikę Michalik, oraz jej sztab. Gratulacje złożył między innymi prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Andrzej Kraśnicki.

Oczywiście, jak to na spotkaniach sprawozdawczo-wyborczych bywa, najwięcej emocji budziła kwestia wyboru nowego prezesa Polskiego Związku Zapaśniczego. W pierwszym głosowaniu został wybrany na tę funkcję Grzegorz Brudziński, który pokonał Andrzeja Suprona stosunkiem głosów 57:39.

Podczas dyskusji dużo miejsc zajęły kwestie dotyczące dalszego rozwoju zapasów w Polsce, a zwłaszcza sprawa finansowania, organizacji szkolenia oraz współpracy z potencjalnymi sponsorami, z ministerstwami i samorządami. W tym ostatnim kontekście niżej podpisany – jako delegat Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Zapaśniczego – wskazał na bardzo dobrą współpracę z władzami Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, przypominając, że samorząd Targówka był jednym z pierwszych, który oficjalnie zaprotestował przeciwko próbom wycofania zapasów z programu igrzysk olimpijskich.

P.T. Czytelników portalu www.warszawa.pl być może zainteresuje fakt, że nasz okręg ma przedstawicieli we władzach Polskiego Związku Zapaśniczego: Ryszard Niedźwiedzki został członkiem Zarządu, zaś Józef Maciejczak członkiem Komisji Rewizyjnej.

Nowym władzom życzymy sukcesów w usprawnianiu polskich zapasów!

Od redakcji

Miło nam donieść, że nasz kolega Roman Soroczyński, w trakcie obraz Walnego Zgromadzenia PZZ, uhonorowany został srebrnym medalem „Za wybitne zasługi dla zapasów”.

Dumni jesteśmy niezmiernie, gdyż medal ten został ustanowiony w tym roku, a jego legitymacja ma numer 2. Jest to bardzo zaszczytne i zasłużone wyróżnienie przyznane przez zapaśników za zaangażowanie i pracę na rzecz sportu zapaśniczego, z którego nasz Przyjaciel Roman, a służbowo Prezes UKS Zdrowy Targówek, jest znany w całej zapaśniczej Galaktyce.
Serdecznie i z całego serca gratulujemy i cieszymy się, bo część chwały kapie również na nas.
Niech moc będzie z Tobą nadal!

Baner Walnego Sprawozdawczo - Wyborczego PZZ, 5.11.2016 r.
Baner Walnego Sprawozdawczo - Wyborczego PZZ – 5.11.2016 r.
7 listopada 2016 17:14

Komentarze