0

Mazowsze ma 170 mln zł. na dofinansowania

Fundusze UE na 2019 r.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza do zapoznania się z opublikowanym harmonogram konkursów o unijne dofinansowanie na Mazowszu w 2019 roku.

Plany na przyszły rok obejmują 10 konkursów, których pula wyniesie ponad 170 mln zł.

Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 będzie można uzyskać na:

  1. dofinansowanie projektów z zakresu edukacji przedszkolnej,
  2. rozwój usług społecznych na rzecz osób niesamodzielnych świadczonych w społeczności lokalnej,
  3. programy wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy,
  4. informatyzację urzędów,
  5. programy zdrowotne dot. zaburzeń depresyjnych u dzieci, młodzieży oraz osób powyżej 65 roku życia,
  6. szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych i językowych dla dorosłych,
  7. dofinansowanie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,
  8. tworzenie i rozwój miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech,
  9. kształcenie uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy,
  10. finansowanie udziału w zagranicznych targach, misjach i wizytach studyjnych.

Konkursy będą ogłaszane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Szczegóły: [LINK]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

30 listopada 2018 14:30

Komentarze