0

Społeczeństwo 5.0

napis 5.0 na czerwonym tle
fot. Magda Ehlers (Pexels.com)

Ministerstwo Cyfryzacji dąży do utworzenia Społeczeństwa 5.0. Już za kilka lat wszystkie sprawy będziemy mogli załatwić przez Internet.

Wraz z upowszechnieniem się technologii 5G na rynku pojawią się rozwiązania technologiczne, które umożliwią realizację założeń programu Społeczeństwa 5.0.

To społeczeństwo, które w znacznej mierze polega na rozwiązaniach funkcjonujących w oparciu o chmurę danych. Infrastruktura 5G umożliwi m.in. przeprowadzenie cyfryzacji administracji, zautomatyzowanie wielu procesów przemysłowych czy wykorzystanie potencjału internetu rzeczy.

Wanda Buk, wiceminister cyfryzacji:

Wanda Buk - wiceminister cyfryzacji
Wanda Buk – wiceminister cyfryzacji
fot. mat. prasowy

Ministerstwo Cyfryzacji jest powołane do tego, żeby aktywizować cyfrowo społeczeństwo na wszystkich możliwych obszarach. Dbamy o to, żeby sieć telekomunikacyjna zarówno stacjonarna, jak i mobilna rozwijała się odpowiednio szybko, nadążając za rozwojem technologicznym, również sieci 5. generacji, w przededniu której jesteśmy wprowadzenia. Ministerstwo dba również o to, żeby obywatele mogli jak najwięcej spraw załatwiać w sposób cyfrowy, żeby jak najrzadziej musieli chodzić do urzędu.

Według idei Społeczeństwa 5.0 najważniejszym zasobem XXI wieku są dane, a nowoczesne państwa powinny zapewnić narzędzia, które umożliwią ich płynny i bezpieczny przepływ. Dotyczy to zarówno danych przepływających między firmami i obywatelami, jak i obywatelami a administracją publiczną. Za twórców idei Społeczeństwa 5.0 uważa się Japończyków, którzy szerzej opisali tę koncepcję podczas tegorocznego Forum w Davos.

Aby jednak zrealizować założenia programu Społeczeństwa 5.0, państwo musi zadbać nie tylko o infrastrukturę technologiczną, lecz także o edukację obywateli i przystosowanie ich do życia w cyfrowym świecie.

22 lipca 2019 20:09