0

Pisarze ufają Małgorzacie Karolinie Piekarskiej

Zarząd OW SPP - kadencja 2017-2020. Pani prezes siedzi w środku obok niej Katarzyna Boruń—Jagodzińska i Piotr Müldner-Nieckowski. Stoją od lewej: Krzysztof Beśka, Jacek Durski, Zbigniew Zbikowski, Michał Dąbrowski, Krzysztof Bielecki, Gabriela Kurylewicz, Manula Kalicka, Małgorzata Strękowska-Zaremba.
Zarząd OW SPP kadencja 2017-2020. – Pani prezes siedzi w środku obok niej Katarzyna Boruń—Jagodzińska i Piotr Müldner-Nieckowski. Stoją od lewej: Krzysztof Beśka, Jacek Durski, Zbigniew Zbikowski, Michał Dąbrowski, Krzysztof Bielecki, Gabriela Kurylewicz, Manula Kalicka, Małgorzata Strękowska-Zaremba.
fot. OW SPP

Odział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich na kolejną kadencje wybrał nowy Zarząd.

Dalej, tak jak w mijającej kadencji, tę funkcję sprawować będzie
Małgorzata Karolina Piekarska.

Zarząd

OW SPP 2017-2020

 • Małgorzata Karolina Piekarska – prezes
 • Piotr Müldner-Nieckowski – wiceprezes
 • Katarzyna Boruń-Jagodzińska – sekretarz
 • Małgorzata Strękowska-Zaremba – skarbnik
 • Krzysztof Beśka
 • Krzysztof Bielecki
 • Michał Dąbrowski
 • Jacek Durski
 • Manula Kalicka
 • Gabriela Kurylewicz
 • Zbigniew Zbikowski

Sąd koleżeński:

 • Grzegorz Walczak – przewodniczący
 • Jolanta Cywińska – członek
 • Zbigniew Taranienko – członek
 • Wiesława Oramus – zastępca członka sądu

Komisja rewizyjna:

 • Jan Strękowski – przewodniczący
 • Danuta Cirlic-Straszyńska – członek
 • Jan Krzysztof Piasecki – członek
 • Adam Kulik – zastępca członka komisji

OW SPP

18 listopada 2017 18:19

Komentarze