0

Protest pod Ministerstwem Rolnictwa

Protest pod Ministerstwem Rolnictwa przeciwko długodystansowym transportom żywych zwierząt
Protest pod Ministerstwem Rolnictwa – przeciwko długodystansowym transportom żywych zwierząt
fot. mat. prasowy

Na ulicy Wspólnej pod socrealistyczną kolumnadą Ministerstwa Rolnictwa odbył się protest przeciwko długodystansowym transportom żywych zwierząt.

14 czerwca 2018 r. odbył się kolejny międzynarodowy dzień akcji przeciwko długodystansowym transportom żywych zwierząt – pod hasłem “Stop Transportowi Żywych Zwierząt”.

W ponad 150 zorganizowanych akcjach, kilkadziesiąt organizacji z całego świata protestowało przeciwko eksportowi żywych zwierząt. Polska, Turcja, Brazylia, Australia, Meksyk, Czechy, Grecja i Niemcy to tylko kilka z 35 krajów, w których odbyły się marsze, demonstracje i happeningi.

Trzy polskie organizacje zajmujące się ochroną zwierząt hodowlanych – CIWF Polska (Compassion in World Farming), Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva oraz BASTA Inicjatywa na Rzecz Zwierząt zorganizowały wydarzenia w 13 miastach w Polsce: w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Szczecinie, Wrocławiu, Gdańsku, Bełchatowie, Pile, Rzeszowie, Olsztynie, Bydgoszczy i Ustce.

W Warszawie odbył się protest pod Ministerstwem Rolnictwa, gdzie w marcu tego roku CIWF Polska złożyła petycję za skróceniem czasu transportu najmłodszych zwierząt – cieląt i jagniąt, które jeszcze spożywają mleko matek, do maksymalnie 8 godzin. Ministerstwo Rolnictwa nie wykazało jednak woli ograniczenia czasu transportu i nadal bardzo młode cielęta i jagnięta są skazywane na długie podróże, w czasie których cierpią przede wszystkim z powodu głodu, ponieważ nie potrafią jeszcze samodzielnie jeść. Międzynarodowy Dzień Akcji organizowany był po raz trzeci, a jego inicjatorem jest organizacja CIWF (Compassion in World Farming), której udało się już doprowadzić do zlikwidowania dopłat do eksportu żywych zwierząt poza Unię Europejską.

Zdjęcia

14 czerwca 2018 23:08

Komentarze