0

Aorta Warszawska

Aorta Warszawska – projekt firmy Pniewski Architekci z Gdyni
fot. Mat. prasowe

Na konkurs tak zwanej aorty warszawskiej wpłynęło 18 prac. Wygrał projekt architektów z Gdyni!

W poniedziałek, 30 kwietnia, w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy odbyło się ogłoszenie wyników konkursu na modernizację i aranżację terenu zieleni po południowej stronie Pałacu Kultury i Nauki, czyli tzw. aortę warszawską. Zadanie było niełatwe nie tylko ze względu na szczególny charakter projektowanego miejsca – obejmujący obszar od PKiN, ul. E. Plater, Al. Jerozolimskimi i ul. Marszałkowską. Projektanci mieli też w swoich pracach uwzględnić szereg aspektów przestrzennych, funkcjonalnych i architektonicznych, gdzie najwyżej oceniana były spójność i harmonijność proponowanych rozwiązań.

Sąd konkursowy zdecydował o przyznaniu czterech nagród, ale zwycięzca mógł być tylko jeden. Jak podkreślali sędziowie to nie był łatwy wybór. Wygrała koncepcja aranżacji zieleni przygotowana przez architektów z Gdyni.

Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy:

Rozstrzygnięcie tego konkursu przypada tuż przed początkiem maja, a ten nierozerwalnie kojarzy się z bujną zielenią. Ta wkrótce pojawi się również wokół Pałacu Kultury i Nauki/.W ubiegłym roku zaczęliśmy myśleć jak się zabrać za tę niezwykle eksponowaną przestrzeń, którą codziennie przemierza tysiące warszawiaków. Chcieliśmy dać mocny krok do przodu. Myślę, że wyłonionych w konkursie projekt będzie właśnie takim działaniem. Wybieramy przecież aranżację na najbliższych kilka, kilkanaście lat.

Marlena Happach, przewodnicząca sądu konkursowego i dyrektor Biura Architektury i Panowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy:

To bardzo specyficzna przestrzeń. Wokół znajduje się wiele objętych ochroną obiektów. Dlatego też chciałam w pracę sądu zaangażować jak najwięcej osób, które mogłyby coś wnieść do obrad. Zadanie było trudne. Ocenialiśmy 18 prac, a obrady trwały kilka dni.

Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, członek sądu konkursowego:

Obrady były burzliwe. Zdarzały nam się wahania nastroju. Zmienialiśmy też zdanie. Co chcę jednak podkreślić, podobnie jak w żeglarstwie „nie ważne gdzie, nie ważne czym, ale ważne z kim”. Bardzo dziękuję za pracę całego zespołu.

Wymogi te wypełniły cztery prace. Sąd konkursowy zdecydował o przyznaniu jednego wyróżnienia, ex aequo dwóch miejsc trzecich i zwycięstwa.

Fragmenty uzasadniania

sądu konkursowego.

Na wyróżnienie zasłużyła praca przygotowana przez firmę BudCud Mateusz Adamczyk. Zdaniem jury projekt

wyróżniał się atrakcyjnie przedstawioną całością i poetycką wizją

a także

próbą kształtowania zupełnie nowego krajobrazu w przestrzeni miejskiej. W projekcie posłużono się współczesnymi tendencjami w architekturze krajobrazu, które nie są jednak, w ocenie jury, właściwie dostosowane do kontekstu otoczenia.

Pierwsze trzecie miejsce zajął projekt S&P Architektura Krajobrazu.

Nagrodę przyznano za realność zaproponowanych rozwiązań, opartych na zachowanym podstawowym układzie funkcjonalno-przestrzennym.

Zdaniem jury jednak

zastosowane podziały odpowiadają skali przestrzeni, jednak przedstawione propozycje nie nawiązują do kontekstu miejsca.

Drugie trzecie miejsce przypadło znanej z projektu zieleni na bulwarach wiślanych pracowni RS Architekci.

Nagrodę przyznano za klarowne strefowanie, poprzez różnicowanie przestrzenne i programowe wnętrz oraz zastosowanie kurtynowania przestrzeni wzdłuż głównej alei. W pracy nie uwzględniono ograniczeń wynikających z przebiegu w południowej części obszaru, infrastruktury podziemnej.

Zwycięzcą został projekt firmy Pniewski Architekci z Gdyni.
Jak podkreślili sędziowie:

Nagrodę przyznano za całościową i konsekwentnie zaprojektowaną wizję ogrodu w centrum miasta. Praca konsekwentnie, we właściwej skali, kształtuje przestrzeń głównej alei pomiędzy rondem Dmowskiego a Dworcem Centralnym z uwzględnieniem formalnego i funkcjonalnego kontekstu miejsca. Poprzez umiejętną interpretację idei projektu z budżetu partycypacyjnego „Morze róż” wzmocniona została czytelność układu poprzez obudowę głównej alei komponowaną roślinnością. Wprowadzone środki przestrzenne podkreślają skalę układu oferując jednocześnie przestrzenną kameralność. Przyjęta formuła uwzględnia znaczenie tego miejsca w skali miasta i odwołuje się w swojej symbolice do konkursowej „aorty”.

Sędziowie przygotowali również zalecenia pokonkursowe:

Praca odwołuje się do archetypu zamkniętego ogrodu, jednak w dalszej pracy nad projektem, zaleca się by ramy lustrzane zostały tylko jako akcentujące elementy wystroju ogrodowego, a nie elementy tworzące ciągłe zamknięcia. Ze względów funkcjonalnych i użytkowych zaleca się weryfikację propozycji wprowadzenia ruchomych ławek w poprzek osi PKiN oraz odejście od idei ram wystawienniczych wzdłuż osi.

Zwycięzca konkursu otrzymał nagrodę w wysokości 30 000 zł,
natomiast autorzy wszystkich pozostałych prac po 8 000 zł.

Jury

Projekty aorty warszawskiej oceniał sąd konkursowy w składzie:

  • Marlena Happach, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy – przewodnicząca;
  • Mirosław Gajdak, główny specjalista w Zespole ds. Rozwoju Zieleni, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy – sędzia referent;
  • Aleksandra Gajewska, radna i wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy;
  • Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy;
  • Michał Krasucki, dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków;
  • Agata Zachariasz, dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury Politechniki Krajowskiej;
  • Marcel Andino Velez, zastępca dyrektora Muzeum Sztuki Nowoczesnej;
  • Anna Warmińska, główny specjalista Rejonu Ogrodniczego Śródmieście, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy;
  • Katarzyna Rymsza-Żuk, kierownik Rejonu Ogrodniczego Śródmieście, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Prace konkursowe

Prace konkursowe można oglądać do wtorku, 8 maja, w sali czarnej (na parterze) Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79.

8 maja, o godz. 17.00, w miejscu wystawy, odbędzie się debata pokonkursowa.

30 kwietnia 2018 15:54

Komentarze