0

Wojewoda wyrzuca samorząd mazowiecki z siedziby na pl. Bankowym

Plac Bankowy w Warszawie
Plac Bankowy – w Warszawie
fot. Tony Castle (Wikimedia)

Po 18 latach użytkowania przez Sejmik Województwa Mazowieckiego pomieszczeń w budynku przy pl. Bankowym 3/5, wojewoda mazowiecki wypowiada samorządowi województwa mazowieckiego umowę.

Termin wypowiedzenia upływa 31 października 2017 r.

 

Waldemar Kuliński, sekretarz województwa:

Oceniamy tę decyzję jako niesprawiedliwą. Pomieszczenia te Samorząd Województwa Mazowieckiego użytkował od 1 stycznia 1999 r. i władał nimi wcześniej. W 2000 r. podpisaliśmy w tej sprawie z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim stosowne porozumienie. Warto zaznaczyć, że Mazowsze jest jedynym samorządem, który nie ma własnej siedziby. Teraz chce mu się odebrać prawo użytkowania pomieszczeń w miejscu, które od samego początku było związane z jego działalnością.

Poprosiliśmy o wyjaśnienie. Zobacz [LINK]

Sala Stefana Starzyńskiego - w Pałacu Ministra Skarbu. Plac Bankowy 3/5. Miejsce obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Sala Stefana Starzyńskiego – w Pałacu Ministra Skarbu. Plac Bankowy 3/5. Miejsce obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego
fot. Adrian Grycuk

Warszawski Serwis Prasowy

26 lipca 2017 10:30

Komentarze