0

Niszcząc przyrodę, niszczysz swój dom!

Marcin Dorociński niszczy swój dom
Marcin Dorociński – niszczy swój dom
fot. WWF Polska

Startuje kampania Godzina Dla Ziemi WWF ze spotem Marcina Dorocińskiego Ty też niszczysz swój dom.

Skala zniszczeń „domu”

jest ogromna i wciąż postępuje

Fundacja WWF Polska wielokrotnie alarmowała informując o skali zniszczeń środowiska naturalnego m.in. w opublikowanym 30 października 2018 raporcie Living Planet Report oraz podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach. Polska dołączyła w 2018 roku do grona 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. Jesteśmy pierwsi od ponad dekady, którzy awansowali w indeksie FTSE Russell do grona rynków rozwiniętych, co realnie wpływa na nasze codzienne czynności: więcej konsumujemy, częściej jeździmy autami i latamy samolotami, przez co intensywniej niszczymy środowisko naturalne. Skalę tych działań widać w symbolicznym protokole „niszczenia” wspólnego domu – podsumowaniu opracowanym przez Fundację, z którego wynika pogłębiający się stan krytyczny wielu obszarów ekologicznych w Polsce.

 • Rzeki:
  75-80 proc. ze 150 tysięcy kilometrów polskich rzek zostało przekształconych przez człowieka.
 • Lasy:
  w Puszczy Białowieskiej w roku 2017 wycięto około 160-180 tysięcy drzew.
 • Bałtyk:
  powierzchnia martwych stref w Bałtyku wzrosła 10-krotnie w ciągu ostatnich 115 lat i zajmuje aktualnie około 14% powierzchni morza.
 • Powietrze:
  w Polsce znajduje się 36 z 50 europejskich miast o najwyższym stężeniu pyłu PM2,5.
 • Klimat:
  straty związane z anomaliami pogodowymi kosztują dziś Polaków ok. 9 mld złotych rocznie (ok. 0,6% PKB) i wciąż rosną.
 • Mieszkańcy:
  co roku 44 tys. Polaków umiera przedwcześnie z powodu smogu.

Polacy są świadomi tych zagrożeń – z przeprowadzonego przez Fundację badania wynika, że niemal 60% Polaków postrzega zmianę klimatu jako realne zagrożenie dla siebie i swoich bliskich. Jednocześnie chcemy aktywnie przeciwdziałać tym zagrożeniom – biorący udział w badaniu deklarują, że są gotowi ograniczyć zużycie wody na rzecz poprawy kondycji środowiska (84 proc.), wymienić piec grzewczy (82 proc.), wymienić auto na bardziej ekologiczne (62 proc.), ograniczyć podróże lotnicze oraz zakupy towarów transportowanych tą drogą (49 proc.). Polacy są gotowi, dlatego potrzebne są teraz rozwiązania systemowe, które ułatwią i dodatkowo zachęcą do tego, abyśmy chronili dom, w którym żyjemy, czyli naszą planetę!

Art. 74 Konstytucji RP

Art. 74.

 1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
 2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
 3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
 4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

Ochrona środowiska wpisana jest w konstytucyjny obowiązek przedstawicieli władz. Ustawa zasadnicza w art. 74 . określa obowiązek władz publicznych do ochrony środowiska. Zadaniem rządzących jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego współczesnym i przyszłym pokoleniom, wspieranie działań obywateli na rzecz ochrony przyrody czy informowanie o stanie środowiska i prowadzenie edukacji w tym zakresie.

Karolina Kukielska z WWF Polska:

Zależy nam na edukowaniu Polaków w zakresie ich realnego wpływu na ochronę środowiska, ale bez współpracy z ustawodawcami i odpowiednich systemowych narzędzi ochrony środowiska, nawet najbardziej wyedukowany i świadomy naród nic nie zdziała. Ta sama zasada dotyczy przedsiębiorstw, które niejednokrotnie podejmują inicjatywy proekologiczne, ale działają bez systemowego wsparcia ze strony Państwa. Dlatego w tym roku, w Godzinę dla Ziemi WWF, przypominamy zarówno Polakom jak i decydentom o tym, że powinniśmy wszyscy natychmiast przestać niszczyć i zacząć poważnie traktować nasz obowiązek.

Możesz to jeszcze naprawić – przypomina w spocie Dorociński i razem z WWF Polska zachęca do podpisania apelu na stronie godzinadlaziemi.pl do Prezydenta Andrzeja Dudy, aby skuteczniej strzegł konstytucyjnego obowiązku ochrony środowiska i w ten sposób pomógł zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne przyszłym pokoleniom Polaków. Na stronie godzinadlaziemi.pl uruchomiony zostanie również formularz, który umożliwi każdemu wysłanie w swoim imieniu apelu do decydentów, przedstawicieli biznesu czy po prostu sąsiada, aby zaprzestali niszczenia środowiska.

Fundacja zachęca do dołączenia do akcji poprzez podjęcie osobistych zobowiązań i zmianę nawyków na ekologiczne. Oficjalny hashtag #nieniszczedomu ma być wykorzystywany do wskazywania codziennych sposobów dbania o planetę użytkowników serwisu Instagram.

Godzina dla Ziemi WWF

Godzina dla Ziemi WWF to największa akcja ekologiczna łącząca ludzi niezależnie od narodowości, religii czy poglądów politycznych. Co roku bierze w niej udział ok. 180 państw na 7 kontynentach. W tym roku 30 marca na całym świecie o 20.30 czasu lokalnego słynne budowle pogrążą się w ciemnościach na 60 minut w symbolicznym geście solidarności z ideą ochrony naszej planety. Idea Godziny dla Ziemi WWF jest bardzo prosta: Wyłącz światło – włącz działanie dla planety, która daje nam życie. Globalna akcja Godzina dla Ziemi WWF inspiruje setki milionów ludzi na całym świecie. Jako konsumenci mamy ogromny wpływ na działania rynku. Jako obywatele – na tworzone prawo.
Trzeba działać już dziś!

Protokół Niszczenia Domu - WWF Polska
Protokół Niszczenia Domu – WWF Polska
fot. WWF Polska
2 marca 2019 08:34

Komentarze